Heating Block / Dry bath
เครื่องอุ่นหลอดทดลอง / เครื่องให้ความร้อนหลอด
ยี่ห้อ Miulab ประเทศจีน


- รุ่น DKT200-1 อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 150C ความจุ 1 บล็อก
- รุ่น DKT200-2 อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 150C ความจุ 2 บล็อก

Read more...

 


Heating Block / Dry bath
เครื่องอุ่นหลอดทดลอง / เครื่องให้ความร้อนหลอด
ยี่ห้อ MTOPs ประเทศไต้หวัน


- รุ่น MS-DBM1 จำนวน 1 บล็อก อุณหภูมิสูงสุด 200C
- รุ่น MS-DBM2 จำนวน 2 บล็อก อุณหภูมิสูงสุด 200C
- รุ่น MS-DBM3 จำนวน 3 บล็อก อุณหภูมิสูงสุด 200C

Read more...

 

Dry Bath / Heating Block
เครื่องให้ความร้อนหลอดทดลอง
ยี่ห้อ Miulab รุ่น DTH-100
ประเทศจีน


- อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 100C
- จับเวลา 1 นาทีถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที หรือทำงานต่อเนื่อง
- หน้าจอ LCD แสดงอุณหภูมิและเวลา
- ฟังค์ชั่นคาริเบรทอุณหภูมิ, ฟังค์ชั่นเสียงแจ้งเตือน

Read more...

 Heating Block / Dry bath
เครื่องอุ่นหลอดทดลอง / เครื่องให้ความร้อนหลอด
ยี่ห้อ Allsheng รุ่น MiniT-H2C
ประเทศจีน

- บล็อกที่ 1 อุณหภูมิ 0-99C
- บล็อกที่ 2, 3 อุณหภูมิห้อง -99C
- รองรับหลอดทดลอง 1.5ml (15 หลอดต่อบล็อก)
- หน้าจอ LCD ความละเอียด 0.1C
- นาฬิกาจับเวลา 1-999 ชั่วโมง

Read more...

 


Heating Block / Dry bath
เครื่องอุ่นหลอดทดลอง / เครื่องให้ความร้อนหลอด
ยี่ห้อ Allsheng รุ่น MK2000-2E
ประเทศจีน

- ควบคุมอุณหภูมิห้อง +5 ถึง 105C
- สามารถกำหนดค่าอุณหภูมิแยกระหว่าง 2 บล็อกได้
- หยุดอัตโนมัติและมีเสียงแจ้งเตือนเมื่อจบโปรแกรม
- ขนาดเครื่อง 365x210x150mm

Read more...Heating Block / Dry bath
เครื่องอุ่นหลอดทดลอง / ให้ความร้อนหลอด
ยี่ห้อ Gemmy รุ่น DB-0006E
ประเทศไต้หวัน

- ควบคุมอุณหภูมิห้องถึง 99.9C
- ความแม่นยำ 0.1C
- หลอดขนาด OD 12/13mm
- จำนวน 20 หลอด/บล็อก (3 บล็อก)

Read more...