เครื่องแก้ววิทยาศาตร์, อุปกรณ์พลาสติก, เซรามิค, โลหะ, ยาง, อุปกรณ์อื่นๆ
เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน, Hotplate , Multi stirrer
ไมโครปิเปต เครื่องดูดจ่ายสารละลาย
เครื่องควบคุมอุณหภูมิเขย่าสาร เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร เครื่องอุ่นหลอดทดลอง
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ, ตู้แช่เวชภัณฑ์ยา,  ตู้แช่วัคซีน, ตู้เย็นเก็บเลือด

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำ รับประกันคุณภาพและราคา

PHARMACY REFRIGERATOR
ตู้แช่เวชภัณฑ์ทางยา
PHARMACY REFRIGERATOR
ตู้เย็นเก็บยา 2 3 ประตู

INCUBATOR
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ

DEEP FREEZER -45C
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ

BIOSAFETY CABINET
ตู้ปลอดเชื้อ, ตู้ชีวนิรภัย

LAMINAR AIR FLOW
ตู้เขี่ยเชื้อ, ตู้ปลอดเชื้อ


DEEP FREEZER -45C
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ

อุณหภูมิที่ -45 oC
DEEP FREEZER
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ

ทำอุณหภูมิที่ -60 oC
DEEP FREEZER
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ

ทำอุณหภูมิที่ -86 oC
HOT AIR OVEN
ตู้อบลมร้อน

AUTOCLAVE
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

DESICCATOR
ตู้ดูดความชื้น
DISPENSER
เครื่องจ่ายสารละลาย
SHAKING INCUBATOR
เครื่องเขย่าสารควบคุมอุณหภูมิ

HOMOGENIZER
เครื่องผสมครีม ปั่นครีม

OVERHEAED STIRRER
เครื่องกวนสารละลาย
HOTPLATE STIRRER
เตาให้ความร้อนกวนสาร
CENTRIFUGE
เครื่องปั่นเหวี่ยงสารORBITAL SHAKER
เครื่องเขย่าสารแนวราบ
ANALYTICAL BALANCE
เครื่องชั่งวิเคราะห์น้ำหนัก

PRECISION BALANCE
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
DRY BATH HEAT BLOCK
เครื่องอุ่นหลอดทดลอง
ULTRASONIC BATH
เครื่องล้างความถี่สูง
เครื่องเผาลูป
PH METER
เครื่องวัดค่ากรดด่าง
DATA LOGGER
เครื่องวัดบันทึกอุณหูมิ

THERMO STRIPS
กระดาษวัดอุณหภุมิ