ขวดก้นกลมพร้อมข้อต่อ Round Bottom Flask with Joint

ขวดก้นกลมพร้อมข้อต่อ

 

รายละเอียด

ขวดก้นกลมพร้อมข้อต่อ ผลิตตามมาตรฐาน ISO 4797 ด้วยแก้ว Boro 3.3 ASTM 438 Type 1 Class ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อกรดด่างและสารเคมี และสามารถทนอุณหภูมิสูง สามารถให้ความร้อนด้วย เตาหลุม พร้อมข้อต่อมาตรฐานขนาด 29/32 สามารถใช้ต่อกับเครื่องแก้วที่มีข้อต่อมาตรฐานชนิดอื่นที่มีขนาดเดียวกันได้ทันที

 

Product Name Capacity
(ml)
Joint
(mm/mm)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Price
(THB)
Round Bottom Flask
with Joint

ยี่ห้อ Glassco
250
29/32
85 140 277
500 29/32 105 163 380
1000
29/32
131 200 608
2000 29/32 166 240 1,242

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขวดชมพู่พร้อมข้อต่อ ขวดกรองสาร ขวดก้นกลม ขวดรูปชมพู่
Erlenmeyer Flask with Joint
ขวดชมพู่พร้อมข้อต่อ
Suction Flask
ขวดกรองสาร
Round Bottom Flask
ขวดก้นกลม
Erlenmeyer Flask
ขวดรูปชมพู่