• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
  • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)

TDS Meter Pocket
เครื่องวัดค่าของแข็งละลายในน้ำ (TDS)
ยี่ห้อ
Hanna รุ่น HI98301 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ช่วงการวัดค่า 0 ถึง 1999 mg/L (ppm)
- ค่าความละเอียด 1 mg/L (ppm)
- ค่าความแม่นยำ ±2%Read more...


Conductivity & TDS Meter Pocket
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า/ค่าของแข็งละลายในน้ำ
ยี่ห้อ
Adwa รุ่น AD31, AD32 ประเทศฮังการี

- รุ่น AD31 ช่วงการวัดค่า EC 0 ถึง 3999uS/cm,  
TDS 0 ถึง 2000ppm
- รุ่น AD32 ช่วงการวัดค่า EC 0.00 ถึง 20.00mS/cm,   TDS 0.00 ถึง 10.0ppt

Read more...


Conductivity/TDS/Salinity Meter 
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า/TDS/ความเค็ม
ยี่ห้อ
AZ Instrument รุ่น 8306 ประเทศไต้หวัน

- ช่วงการวัดค่า Cond. 0 ถึง 199.9mS/cm
- ช่วงการวัดค่า TDS 0 ถึง 19.99, 0 ถึง 199.9, 0 ถึง 1999ppm; 0 ถึง 19.99, 0 ถึง 199.0ppt
- ช่วงการวัดค่าความเค็ม 0.0 ถึง 70.0ppt (KCl)
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 80CRead more...


Conductivity/TDS/NaCl Meter Portable
เครื่องวัดการนำไฟฟ้า/TDS/NaCl แบบมือถือ
ยี่ห้อ
Hanna รุ่น HI9835 ประเทศสหรัฐอเมริกา


- ช่วงการวัดค่า EC 0.00 ถึง 200.0mS/cm
- ช่วงการวัดค่า TDS 0.00 ถึง 100.0ppt
- ช่วงการวัดค่า NaCl 0.0 ถึง 400.0%
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20.0 ถึง 120.0C
- ระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC, MTC


Read more...