สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


Pharmaceutical Refrigerator / Fridge
ตู้แช่เวชภัณฑ์ยา / ตู้แช่ยา / ตู้เย็นเก็บยา
ยี่ห้อ Mplus รุ่น MR-300G / MR-300S
ประเทศไทย


- มีให้เลือกแบบประตูทึบและกระจกใส
- ช่วงควบคุมอุณหภูมิ 2-8C
- ความจุ 300 ลิตร
- High / Low alarm
- ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ 
- หลอด LED ส่องสว่างภายในตัวตู้

Read more...


Pharmaceutical Refrigerator / Fridge
ตู้แช่เวชภัณฑ์ยา / ตู้แช่ยา / ตู้เย็น 2 ประตู
ยี่ห้อ Mplus รุ่น MR-700S / MR-700S
ประเทศไทย


- มีให้เลือกแบบประตูทึบและกระจกใส
- ช่วงควบคุมอุณหภูมิ 2-8C
- ความจุ 700 ลิตร
- High Low alarm, door alarm
- ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
- หลอด LED ส่องสว่างภายในตัวตู้

Read more...

Pharmaceutical Refrigerator / Fridge
ตู้แช่เย็นสำหรับเวชภัณฑ์/ ตู้แช่ยา 3 ประตู
ยี่ห้อ Mplus รุ่น MR-1100G / MR-1100S
ประเทศไทย


- มีให้เลือกแบบประตูทึบและกระจกใส
- ช่วงควบคุมอุณหภูมิ 2-8C
- ความจุ 1089 ลิตร
- High / Low alarm
- ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
- หลอด LED ส่องสว่างภายในตัวตู้

Read more...


Pharmaceutical Refrigerator
ตู้แช่เวชภัณฑ์ / ตู้แช่ยา / ตู้เย็นเก็บสารยี่ห้อ Meling ประเทศจีน


- YC-56L 1 ประตู 56L Temp 2-8C
- YC-130L 1 ประตู 130L Temp 2-8C
- YC-395L 1 ประตู 395L Temp 2-8C
- YC-525L 1 ประตู 525L Temp 2-8C
- YC-725L 2 ประตู 725L Temp 2-8C
- YC-1015L 2 ประตู 1015L Temp 2-8C
- YC-1505L 3 ประตู 1505L Temp 2-8C


Read more...Pharmaceutical Refrigerator /
Pharmacy Refrigerator /  Fridge
ตู้แช่เวชภัณฑ์ / ตู้แช่ยา / ตู้เย็นเก็บยา
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน


- รุ่น BPR-5V50G ขนาด 50 ลิตร อุณหภุมิ 2-8C
- รุ่น BPR-5V108G ขนาด 108 ลิตร อุณหภูมิ 2-8C
- รุ่น BPR-5V238 ขนาด 238 ลิตร อุณหภุมิ 2-8C
- รุ่น BPR-5V298 ขนาด 298 ลิตร อุณหภูมิ 2-8C

Read more...


Pharmaceutical Refrigerator
ตู้แช่เวชภัณฑ์ทางยา / ตู้เย็นเก็บยา
ยี่ห้อ Accuplus รุ่น smart i-250S
ประเทศไทย


- ขนาด 260 ลิตร (9 คิว)
- ความถูกต้องในการอ่านค่าข้อมูล +- 01
- ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ 0-40 oC
-
ประตูกระจกใส 2 ชั้น
- มาตรฐาน ISO17025

Read more...


Pharmaceutical Refrigerator
ตู้แช่เวชภัณฑ์ทางยา / ตู้เย็นเก็บยา
ยี่ห้อ Accuplus รุ่น smart i-250DS
ประเทศไทย


- ขนาด 260 ลิตร (9 คิว)
- ความถูกต้องในการอ่านค่าข้อมูล +- 01
- ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ 0-40 oC
-
ประตูบานทึบ
- มาตรฐาน ISO17025

Read more...


Pharmaceutical Refrigerator
ตู้แช่เวชภัณฑ์ทางยา / ตู้เย็นเก็บยา
ยี่ห้อ Accuplus รุ่น P701i
ประเทศไทย


- ขนาด 700 ลิตร (24 คิว)
- ประตูกระจกใส 2 ชั้น 2 ประตู
- ความถูกต้องในการอ่านค่าข้อมูล 0.1
oC
- ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ 2-8 oC

- มาตรฐาน ISO17025

Read more...Pharmaceutical Refrigerator
ตู้แช่เวชภัณฑ์ทางยา / ตู้เย็นเก็บยา
ยี่ห้อ Accuplus รุ่น R950
ประเทศไทย


- ขนาด 950 ลิตร (33 คิว)
- ความถูกต้องในการอ่านค่าข้อมูล 0.1
oC
- ประตูกระจกใส 2 ชั้น 2 ประตู
- ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ 2-8 oC

- มาตรฐาน ISO17025

Read more...


Pharmaceutical Refrigerator
ตู้แช่เวชภัณฑ์ทางยา / ตู้เย็นเก็บยา
ยี่ห้อ Accuplus รุ่น P1010
ประเทศไทย


- ขนาด 1000 ลิตร (35 คิว)
- ประตูกระจกใส 2 ชั้น 3 ประตู
- ความถูกต้องในการอ่านค่าข้อมูล 0.1
oC
- ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ 2-8 oC

- มาตรฐาน ISO17025

Read more...