• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
  • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)

Temp Data Logger with Probe
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Elitech รุ่น RC-4 ประเทศจีน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิในตัวเครื่อง -30 ถึง 60 °C
- ช่วงการวัดอุณหภูมิจากหัววัด 1 เมตร -40 ถึง 85 C
- ค่าความละเอียด 0.1 °C
- ค่าความแม่นยำ ±0.5C (-20 ถึง 40C); ±1C (อุณภูมิอื่น)
- บันทึกได้ 16,000 ข้อมูล
- ระบบ Hi-Low Alarm แจ้งเตือนแบบมีเสียง

- มี Software จัดการข้อมูล


Read more...

Temp Data Logger USB
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Elitech รุ่น RC-5 ประเทศจีน

- ช่วงการวัด -30 ถึง 70 °C
- ค่าความละเอียด 0.1 °C
- ค่าความแม่นยำ ±0.5C (-20 ถึง 40C)
- บันทึกได้ 32,000 ข้อมูล

- มี Software จัดการข้อมูล


Read more...

Data Logger -40C
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Logtag รุ่น TRIX8 ประเทศนิวซีแลนด์

- ช่วงการวัด -40 ถึง 85 °C
- บันทึกได้ 8,032 ข้อมูล

- บันทึกเวลาตั้งแต่ 30 วินาที ถึงหลักชั่วโมง
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
- แบตเตอรี่แบบกระดุม 3V. ใช้ได้ 2-3 ปี


Read more...

Data Logger -80C
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Logtag รุ่น TRIL8 ประเทศนิวซีแลนด์

- ช่วงการวัด -80 ถึง 80 °C
- บันทึกได้ 8,000 ข้อมูล

- บันทึกเวลาตั้งแต่ 1-60 นาที หรือ 1-18 ชั่วโมง
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
- แบตเตอรี่แบบกระดุม 3V. ใช้ได้ 2-3 ปี


Read more...

Data Logger -80C
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Logtag รุ่น TREL8 พร้อมสายวัด ST-10 ยาว 3 เมตร
ประเทศนิวซีแลนด์


- ช่วงการวัด -80 ถึง 80 °C
- บันทึกได้ 8,000 ข้อมูล

- บันทึกเวลาตั้งแต่ 1-60 นาที หรือ 1-18 ชั่วโมง
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
- พร้อมสายวัดรุ่น ST-10 ยาว 3 เมตร


Read more...

Data Logger Temp&Humi
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น
ยี่ห้อ
Logtag รุ่น HAXO8 ประเทศนิวซีแลนด์

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 85 °C
- ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100%RH
- บันทึกได้ 8,032 ข้อมูล

- บันทึกเวลาตั้งแต่ 1-60 นาที หรือ 1-18 ชั่วโมง
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP61
- แบตเตอรี่แบบกระดุม 3V. ใช้งานได้ 2-3 ปี


Read more...


Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 174T ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 ถึง 70 °C 
- ค่าความละเอียด 0.1 °C
- บันทึกได้ 16,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65


Read more...


Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 174H ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 70 °C
- ช่วงการวัดความชื้น
0 ถึง 100%RH
- ค่าความละเอียด 0.1 °C, 0.1
%RH
- บันทึกได้ 16,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP20

Read more...


Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 175-T1 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -35 ถึง 55 °C 
- ค่าความละเอียด 0.1 °C
- บันทึกได้ 1,000,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
- เซนเซอร์เป็นชนิด NTC ติดตั้งภายใน


Read more...


Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 175-T2 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -35 ถึง 55 °C (ภายใน)
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 120 °C (ภายนอก)
- ค่าความละเอียด 0.1 °C
- บันทึกได้ 1,000,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
- เซนเซอร์เป็นชนิด NTC ติดตั้งภายใน 1 ช่องสัญญาณ และโพรบ  ภายนอก 1 ช่องสัญญาณ


Read more...