• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
  • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)

Multiparameter Portable /
Multi Water Quality
(pH, ORP, DO, CD, TDS, Salt)
เครื่องวัดค่าหลายพารามิเตอร์แบบมือถือ
ยี่ห้อ
Lutron รุ่น WA-2017SD ประเทศไต้หวัน

- ช่วงการวัดค่า pH 0 ถึง 14.00
- ช่วงการวัดค่า ORP ±1999mv
- ช่วงการวัดค่าการนำไฟฟ้า 200uS, 2mS, 20mS, 200mS
- ช่วงการวัดค่า DO 0 ถึง 20.0mg/L
- ช่วงการวัดค่าความเค็ม 0 ถึง 12%

Read more...


Multiparameter Portable /
Multi Water Quality (pH/Cond./DO)
เครื่องวัดค่าหลายพารามิเตอร์แบบมือถือ
ยี่ห้อ AZ Instrument
รุ่น 8603 ประเทศไต้หวัน

- ช่วงการวัดค่า pH 2.00 ถึง 12.0
- ช่วงการวัดค่า Cond. 0 ถึง 1999uS/cm, 0 ถึง 69.9mS/cm
- ช่วงการวัดค่า DO 0.0 ถึง 199.9%
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 60C
- ช่วงการวัดค่าความเค็ม 0 ถึง 10.00ppt (0ption)Read more...


Multiparameter Portable /
Multi Water Quality
(pH/mV./Cond./TDS/Temp.)
เครื่องวัดค่าหลายพารามิเตอร์แบบมือถือ
ยี่ห้อ Eutech
รุ่น PC450 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า pH -2.00 ถึง 16.00
- ช่วงการวัดค่า Cond. 0 ถึง 200mS
- ช่วงการวัดค่า TDS 0 ถึง 200ppt
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10.0 ถึง 110.0CRead more...

Multiparameter Portable
(pH, ORP, Cond., Turbidity, ISE, DO, Resistivity, TDS, Salinity)
เครื่องวัดค่าหลายพารามิเตอร์แบบมือถือ
ยี่ห้อ
Hanna รุ่น HI-9829 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- วัดค่าได้หลายค่าโดยแสดงผลบนหน้าจอทุกค่า
- หัววัดขนาดเล็ก
- สามารถเลือกความยาวของสายวัดได้ 4, 10, 20 เมตร
- มีน้ำยา Quick Calibrate สำหรับ Cal ทุกค่า
- มีระบบ GPS ระบุตำแหน่งการวัด (option)

Read more...


Multiparameter Benchtop /
Multi Water Quality
(pH, ORP, DO, CD, TDS, Temp)
เครื่องวัดค่าหลายพารามิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ยี่ห้อ
Lutron รุ่น WA-2015 ประเทศไต้หวัน

- ช่วงการวัดค่า pH 0 ถึง 14
- ช่วงการวัดค่า ORP ±1999mv
- ช่วงการวัดค่าการนำไฟฟ้า 200uS, 2mS, 20mS, 200mS
- ช่วงการวัดค่า TDS 0 ถึง 132000ppm
- ช่วงการวัดค่า DO 0 ถึง 20.0mg/L
- ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 0 ถึง 60C
- Data Logger 16,000 ข้อมูล (Option)

Read more...


Multiparameter Benchtop /
Multi Water Quality
(pH/ORP/Cond./TDS/Temp.)
เครื่องวัดค่าหลายพารามิเตอร์แบบมือถือ
ยี่ห้อ Eutech
รุ่น PC700 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า pH -1.99 ถึง 16.00
- ช่วงการวัด ORP ±1999mV
- ช่วงการวัดค่า Cond. 0uS/cm ถึง 200mS/cm
- ช่วงการวัดค่า TDS 0 ถึง 100ppt
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 100.0CRead more...


Multiparameter Benchtop /
Multi Water Quality
(pH/ORP/Ion/EC/TDS/Salt/Resistivity)
เครื่องวัดค่าหลายพารามิเตอร์แบบมือถือ
ยี่ห้อ Eutech
รุ่น PC2700 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า pH -2.000 ถึง 20.000
- ช่วงการวัด ORP ±2000mV
- ช่วงการวัด Ion 0.001 ถึง 19999ppm
- ช่วงการวัดค่า EC 0.050uS ถึง 500.0mS
- ช่วงการวัดค่า TDS 0.050ppm ถึง 500ppt
- ช่วงการวัดค่า Salt 0.0 ถึง 80.0ppt
- ช่วงการวัดค่า Resistivity 2.000Ω ถึง 20.0MΩ
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 100.0CRead more...