• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
  • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)

Differential Pressure Meter
เครื่องวัดค่าความดัน
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 510 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดค่าแรงดัน 0 ถึง 100hPa
- วัดค่าแรงลมด้วยหลอดนำทาง
- สามารถเลือกหน่วยการวัดได้ 10 ค่า

Read more...


Differential Pressure Meter Smart Probe
เครื่องวัดความดันแบบไร้สาย
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 510i ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดค่าความดัน 0 ถึง 150hPa
- ค่าความละเอียด 0.01hPa
- ใช้งานร่วมกับ App บน Smart Phone  

Read more...


Absolute Pressure Meter
เครื่องวัดค่าความดันสัมบูรณ์
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 511 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดค่า 300 ถึง 1200hPa
- ค่าความละเอียด 0.1hPa
- ค่าความคลาดเคลื่อน ±3.0hPa
- ความไวในการอ่านค่า 0.5 วินาที
- สามารถเลือกหน่วยการวัดค่าได้ 10 ค่า

Read more...


Differential Pressure Meter
เครื่องวัดค่าความดัน
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 512 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดค่า 0 ถึง 2hPa
- ช่วงการวัดค่า 0 ถึง 20hPa
- ช่วงการวัดค่า 0 ถึง 200hPa
- ช่วงการวัดค่า 0 ถึง 2000hPa (ไม่มีวัดค่าแรงลม)
** ต้องเลือกช่วงการวัด

Read more...


Differential Pressure Meter Smart Probe
เครื่องวัดความดันของสารทำความเย็นแบบไร้สาย
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 549i ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดค่าความดัน -1 ถึง 60bar
- ค่าความละเอียด 0.01bar
- ใช้งานร่วมกับ App บน Smart Phone  

Read more...


Digital Manifold
เครื่องวัดค่าความดันระบบทำความเย็น
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 550 ประเทศเยอรมัน

- แรงดันต่ำ (LP) 40bar
- แรงดันสูง (HP) 40bar
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 150C
- ใช้สำหรับวัดการรั่วไหลของก๊าซ, แรงดัน
- วัดแรงดันระบบทำความเย็นและปั๊มทำความร้อน

Read more...