Print

Polar Oil Quality Meter / Cooking Oil Tester
เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 270 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ +40 ถึง +200C
- ช่วงการวัดค่าโพลาร์ 0.5 ถึง 40%TPM
- ค่าความละเอียด 0.5C, 0.5%TPM
Read more...

Print

Polar Oil Quality Meter / Cooking Oil Tester
เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน
ยี่ห้อ
Ebro รุ่น FOM330-4 ประเทศเยอรมัน

- วัดค่าโพลาร์ 0 -40%
- ช่วงอุณหภูมิการวัดมากกว่า 200 °C (428°F)
- แสดงผลภายใน 10 วินาที (ทั้งอุณหภูมิและค่าโพลาร์)


Read more...