• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
  • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)

Polar Oil Quality Meter / Cooking Oil Tester
เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 270 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ +40 ถึง +200C
- ช่วงการวัดค่าโพลาร์ 0.5 ถึง 40%TPM
- ค่าความละเอียด 0.5C, 0.5%TPM
Read more...


Polar Oil Quality Meter / Cooking Oil Tester
เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน
ยี่ห้อ
Ebro รุ่น FOM330-4 ประเทศเยอรมัน

- วัดค่าโพลาร์ 0 -40%
- ช่วงอุณหภูมิการวัดมากกว่า 200 °C (428°F)
- แสดงผลภายใน 10 วินาที (ทั้งอุณหภูมิและค่าโพลาร์)


Read more...