สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


Ultrasonic bath / Sonicator bath 
เครื่องล้างความถี่สูง / เครื่องล้างอัลตราโซนิก
ยี่ห้อ Lab medic ประเทศจีน

- UC-5120   Cap 3.2L Temp 80C, 40KHz (Degas)
- UC-5180L Cap 6.8L Temp 80C, 40KHz (Degas)
- UC-5360   Cap15L   Temp 80C, 40KHz (Degas)
- UC-5600L Cap 30L  Temp 80C, 40KHz (Degas)

Read more...Ultrasonic bath / Sonicator bath 
เครื่องล้างความถี่สูง / เครื่องล้างอัลตราโซนิก
ยี่ห้อ Elma ประเทศเยอรมัน

- EASY30H Cap 2.75L Temp 80C, 37kHz 
- EASY40H Cap 4.25L Temp 80C, 37kHz 
- EASY60H Cap 5.75L   Temp 80C, 37kHz 
- EASY100H Cap 9.5L Temp 80C, 37kHz 
- EASY120H Cap 12.75L Temp 80C, 37kHz 
- EASY180H Cap 18L  Temp 80C, 37kHz 
- EASY300H Cap 28L  Temp 80C, 37kHz

Read more...Ultrasonic bath / Sonicator bath  
เครื่องล้างความถี่สูง / เครื่องล้างอัลตราโซนิก
ยี่ห้อ Elma ประเทศเยอรมัน

- S30H Cap 2.75L Temp 80C, 37kHz (Degas)
- S60H Cap 5.75L Temp 80C, 37kHz (Degas)
- S70H Cap 6.9L   Temp 80C, 37kHz (Degas)
- S100H Cap 9.5L Temp 80C, 37kHz (Degas)
- S120H Cap 12.75L Temp 80C, 37kHz (Degas)
- S180H Cap 18L  Temp 80C, 37kHz (Degas)
- S300H Cap 28L  Temp 80C, 37kHz (Degas)

Read more...Ultrasonic bath / Sonicator bath 
เครื่องล้างความถี่สูง / เครื่องล้างอัลตราโซนิก
ยี่ห้อ ประเทศเยอรมัน

- P30H Cap 2.75L Temp 80C, 80kHz (Degas)
- P60H Cap 5.75L   Temp 80C, 80kHz (Degas)
- P70H Cap 6.9L Temp 80C, 80kHz (Degas)
- P120H Cap 12.75L Temp 80C, 80kHz (Degas)
- P180H Cap 18L  Temp 80C, 80kHz (Degas)
- P300H Cap 28L  Temp 80C, 80kHz (Degas)

Read more...