สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

Checker Photometer Free Chlorine
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายแบบพกพา
ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI701 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ช่วงการวัด 0.00 ถึง 2.50 ppm
- พร้อม Sample Vial 2 ขวด
- พร้อม Reagent 6 ชุด

Read more...

Checker Photometer Total Chlorine
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายแบบพกพา
ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI711 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ช่วงการวัด 0.00 ถึง 3.50 ppm
- พร้อม Sample Vial 2 ขวด
- พร้อม Reagent 6 ชุด

Read more...

Checker Photometer Ammonia MR
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายแบบพกพา
ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI715 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ช่วงการวัด 0.00 ถึง 9.99 ppm NH3-N
- พร้อม Sample Vial 2 ขวด
- พร้อม Reagent MR 25 ชุด

Read more...

Checker Photometer Ammonia HR
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายแบบพกพา
ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI733 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ช่วงการวัด 0.0 ถึง 99.9 ppm NH4+
- พร้อม Sample Vial 2 ขวด
- พร้อม Reagent HR 25 ชุด

Read more...

Checker Photometer True Color
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายแบบพกพา
ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI727 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ช่วงการวัด 0.00 ถึง 9.99 ppm NH3-N
- พร้อม Sample Vial 2 ขวด
- พร้อม Reagent MR 25 ชุด

Read more...

Checker Photometer Chloride
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายแบบพกพา
ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI753 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ช่วงการวัด 0.0 ถึง 20.0 ppm
- พร้อม Sample Vial 2 ขวด
- พร้อม Reagent MR 25 ชุด

Read more...

Portable Photometer Ammonia
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ
ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI96700C ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ช่วงการวัด 0.00 to 3.00 ppm Accuracy ±0.04 mg/L ±4%
- พร้อม Sample Vial 2 ขวด, Carry Case และอุปกรณ์
- พร้อมน้ำยา CAL Check™ แบบมีใบ Certificate จากโรงงาน
- Ammonia LR Reagent HI93700-01, 100 test (option)

Read more...

Portable Photometer Free Chlorine
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ
ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI96701C ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ช่วงการวัด 0.00 to 5.00 ppm Accuracy ±0.03 mg/L ±3%
- พร้อม Sample Vial 2 ขวด, Carry Case และอุปกรณ์
- พร้อมน้ำยา CAL Check™ แบบมีใบ Certificate จากโรงงาน
- Free Chlorine Reagent HI93700-01, 100 test (option)

Read more...

Portable Photometer pH / Free&Total Chlorine
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ
ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI96710C ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ช่วงการวัดค่า pH 6.5 ถึง 8.5
- ช่วงการวัดค่า Free&Total Chloride 0.00ถึง5.00 ppm
- พร้อม Sample Vial 2 ขวด, Carry Case และอุปกรณ์
- พร้อมน้ำยา CAL Check™ 3 ค่า แบบมีใบ Certificate จากโรงงาน


Read more...

Portable Photometer Cyanide
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ
ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI96714C ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ช่วงการวัดค่า 0.000 ถึง 0.200 ppm
- พร้อม Sample Vial 2 ขวด, Carry Case และอุปกรณ์
- พร้อมน้ำยา CAL Check™ 3 ค่า แบบมีใบ Certificate จากโรงงาน
- HI 93714-01 Cyanide Reagents 100 tests (option)


Read more...