PrintShaking Incubator / Incubator Shaker
เครื่องควบคุมอุณหภูมิเขย่าสาร / เครื่องเขย่าสาร
ยี่ห้อ Miulab รุ่น ES-60
ประเทศจีน


- อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 60C
- ความเร็วรอบ 50-300rpm
- หน้าจอ LED แยกปรับอุณหภูมิ, ความเร็ว อิสระ
- นาฬิกาจับเวลา1 นาที - 99 ชั่วโมง 5 นาที

Read more...

Print


Shaking Incubator / Incubator Shakers
เครื่องเขย่าสารควบคุมอุณหภูมิ / ตู้เขย่าสาร
ยี่ห้อ Biobase รุ่น BJPX-KANSAS
ประเทศจีน


- ความเร็วเขย่า 20-300rpm
- ช่วงการเขย่า OD 26mm
- 100ml/9 flask, 250ml/6 flasks
- ควบคุมอุณหภูมิห้อง +5 ถึง 60C

Read more...

Print

 Shaking Incubator / Incubator Shaker
เครื่องให้ความร้อนหลอดทดลอง พร้อมเขย่าสาร
ยี่ห้อ Miulab รุ่น MTH-100
ประเทศจีน


- อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 100C
- ความเร็วรอบ 300-2000rpm
- สามารถใช้งานผสมสาร, เขย่า, และควบคุมอุณหภูมิในเวลาเดียวกัน
- ฟังค์ชั่นจับเลา 0-100 ชั่วโมง หรือทำงานต่อเนื่อง

Read more...

Print


Shaking Incubator / Incubator Shakers
เครื่องเขย่าสารควบคุมอุณหภูมิ / ตู้เขย่าสาร
ยี่ห้อ Allsheng รุ่น MB100-2A
ประเทศจีน


- อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 70C
- ความเร็ว 100-1200rpm
- หน้าจอ LCD
- นาฬิกาจับเวลา 1 นาที ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที

Read more...