Print

 

Orbital Shaker / Analog Shaker
เครื่องเขย่าสารแนวราบ / เครื่องเขย่าสาร
ยี่ห้อ Gemmy รุ่น VRN-210
ประเทศไต้หวัน

- ช่วงความเร็ว 75-250rpm
- ความจุ 1 kg ขณะปั่น 100rpm
- ตั้งเวลาเขย่าสารมากกว่า 60 นาที
- แผ่นยางกันลื่นยึดติดชิ้นงาน
- ขนาดจาน 215x175mm

Read more...

Print

Orbital Shaker / Analog Shaker
เครื่องเขย่าสารแนวราบ / เครื่องเขย่าสาร
ยี่ห้อ Gemmy รุ่น VRN-200
ประเทศไต้หวัน

- ช่วงความเร็ว 75-250rpm
- ความจุ 1 kg ขณะปั่น 100rpm
- ตั้งเวลาเขย่าสารมากกว่า 60 นาที
- แผ่นยางกันลื่นยึดติดชิ้นงาน
- ขนาดจาน 263x263mm

Read more...

Print

Orbital Shaker / Analog Shaker
เครื่องเขย่าสารแนวราบ / เครื่องเขย่าสาร
ยี่ห้อ Gemmy รุ่น VRN-360
ประเทศไต้หวัน

- ช่วงความเร็ว 75-250rpm
- ความจุ 1 kg ขณะปั่น 100rpm
- ตั้งเวลาเขย่าสารมากกว่า 60 นาที
- แผ่นยางกันลื่นยึดติดชิ้นงาน
- ขนาดจาน 263x263mm
- มาตรวัดแสดงความเร็ว

Read more...

Print


Orbital Shaker / Analog Shaker
เครื่องเขย่าสารแนวราบ / เครื่องเขย่าสาร
ยี่ห้อ Miulab รุ่น GS-10
ประเทศจีน

- ความเร็วรอบ 50-350rpm
- หน้าจอแสดงผล LED แสดงเวลาและความเร็ว
- นาฬิกาจับเวลา 1 นาที - 99 ชั่วโมง
- สามารถเลือกตัวจับยึดได้หลากหลายขนาด

Read more...

Print

Orbital Shaker / Digital Orbital Shaker
เครื่องเขย่าสารแนวราบ / เครื่องเขย่าสารดิจิตอล
ยี่ห้อ Scilogex รุ่น SK-O330-Pro
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ความเร็ว 100-250 rpm (Linear)
- ความเร็ว 100-500 rpm (Orbital)
-
ความจุมากกว่า 7.5kg
- ช่วงการตั้งคาเวลา  1-1199 นาที
- หน้าจอ LCD แสดงความเร็วและเวลา

Read more...