สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


Furnace / Muffle Furnace
เตาเผาความร้อนสูง / เตาเผาเซรามิค
ยี่ห้อ Carbolite-Gero ประเทศอังกฤษ


- รุ่น ELF11/6 อุณหภูมิ 1100C ขนาด 6 ลิตร
- รุ่น ELF11/14 อุณหภูมิ 1100C ขนาด 14 ลิตร
- รุ่น ELF11/23 อุณหภูมิ 1100C ขนาด 23 ลิตร

Read more...


Furnace / Muffle Furnace
เตาเผาความร้อนสูง / เตาเผาเซรามิค
ยี่ห้อ Carbolite-Gero ประเทศอังกฤษ


- รุ่น CWF11 อุณหภูมิ 1100C ขนาด 5,13,23       ลิตร
- รุ่น CWF12 อุณหภูมิ 1200C ขนาด 5, 13, 23, 36 ลิตร   
- รุ่น CWF13 อุณหภูมิ 1300C ขนาด 5, 13, 23, 36, 65 ลิตร

Read more...


Furnace / Muffle Furnace
เตาเผาความร้อนสูง / เตาเผาเซรามิค
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน


- รุ่น MC2.5-12 อุณหภูมิ 1200C ขนาด 2 ลิตร
- รุ่น MC5-12 อุณหภูมิ 1200C ขนาด 7 ลิตร
- รุ่น MC10-12 อุณหภูมิ 1200C ขนาด 16 ลิตร

Read more...