สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

Water Activity Meter / เครื่องวัดวัดปริมาณน้ำอิสระ ยี่ห้อ Novasina รุ่น LabMaster-aw w/ENS sensor
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


- การตรวจสอบหรือการปรับอัตโนมัติ
- การระบุมาตรฐานเกลือแบบไร้สัมผัสด้วย RFID
- โหมดรวดเร็วที่รับประกันผลลัพธ์ภายใน 10 นาที
- ปรับอุณหภูมิได้เต็มที่ในช่วง 0-60°C
- ช่วงการวัดตั้งแต่ 0.0300-1.000aw

Read more...

Water Activity Meter / เครื่องวัดวัดปริมาณน้ำอิสระ ยี่ห้อ Novasina รุ่น LabStart-aw
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


- ช่วงการวัดตั้งแต่ 0.03-1.00aw


Read more...

Water Activity Meter / เครื่องวัดวัดปริมาณน้ำอิสระ ยี่ห้อ Novasina รุ่น LabSwift-aw / battary
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


- แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้จึงสามารถวางอุปกรณ์ได้ทุกที่ 
- ช่วงการวัดตั้งแต่ 0.030-1.000aw


Read more...

Water Activity Meter / เครื่องวัดวัดปริมาณน้ำอิสระ ยี่ห้อ Novasina รุ่น LabSwift-aw / No battary
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


- ไม่มีแบตตอรี
- ช่วงการวัดตั้งแต่ 0.030-1.000aw


Read more...

Water Activity Meter / เครื่องวัดวัดปริมาณน้ำอิสระ ยี่ห้อ Novasina รุ่น LabTouch-aw/ CM-2 Sensor
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


- มี CM-2 Semsor
- ช่วงการวัดตั้งแต่ 0.030-1.000aw
- Calibration range: 0.110 - 0.970 aw
- Accuracy: +/- 0.005 aw
- Calibration point: 11, 33, 53, 58, 75, 84, 90, 97%

Read more...

Water Activity Meter / เครื่องวัดวัดปริมาณน้ำอิสระ ยี่ห้อ Novasina รุ่น LabTouch-aw/ CM-3 Sensor
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


- มี CM-3 Semsor
- ช่วงการวัดตั้งแต่ 0.030-1.000aw
- Calibration range: 0.110 - 0.970 aw
- Accuracy: +/- 0.005 aw
- Calibration point: 11, 33, 53, 58, 75, 84, 90, 97%

Read more...