สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


Strong Acid & Alkali Storage Cabinet ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อน / สารเคมีกรด-ด่าง แบบเข้มข้น 
ยี่ห้อ Biobase  รุ่น BKSC-4P / BKSC-12P  ประเทศจีน

- รุ่น BKSC-20P ขนาด 20 แกลลอน (75 ลิตร)
- รุ่น BKSC-28P ขนาด 28 แกลลอน (105 ลิตร)
- รุ่น BKSC-30P ขนาด 30 แกลลอน (114 ลิตร)


Read more...


Strong Acid & Alkali Storage Cabinet ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อน / สารเคมีกรด-ด่าง แบบเข้มข้น 
ยี่ห้อ Biobase  รุ่น BKSC-4P / BKSC-12P  ประเทศจีน

- รุ่น BKSC-4P ขนาด 4 แกลลอน (15 ลิตร)
- รุ่น BKSC-12P ขนาด 12 แกลลอน (45 ลิตร)


Read more...


Strong Acid & Alkali Storage Cabinet ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อน / สารเคมีกรด-ด่าง แบบเข้มข้น 
ยี่ห้อ Biobase  รุ่น BKSC-4P / BKSC-12P  ประเทศจีน

- รุ่น BKSC-45P ขนาด 45 แกลลอน (170 ลิตร)
- รุ่น BKSC-60P ขนาด 60 แกลลอน (227 ลิตร)
- รุ่น BKSC-90P ขนาด 90 แกลลอน (340 ลิตร)


Read more...