สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

Combined Freezer & Refrigerator -25 & 2-8C
ตู้เย็นเก็บยาและตู้แช่แข็งติดลบ -25 และ 2-8C
ยี่ห้อ Meling รุ่น YCD-EL300
ประเทศจีน

- Deep freezer อุณหภูมิ -10 ถึง -26C
- Refrigerator อุณหภูมิ 2-8C
- ความจุ (R) 197L, ความจุ (F)103L
- High Low alarm, Door ajar

Read more...

Combined Freezer & Refrigerator -25 & 2-8C
ตู้เย็นเก็บยาและตู้แช่แข็งติดลบ -25 และ 2-8C
ยี่ห้อ Meling รุ่น YCD-EL450
ประเทศจีน

- Deep freezer อุณหภูมิ -10 ถึง -26C
- Refrigerator อุณหภูมิ 2-8C
- ความจุ (R) 225L, ความจุ (F)225L
- High Low alarm, Door ajar, USB

Read more...

Combined Freezer & Refrigerator -40 & 2-8C
ตู้เย็นเก็บยาและตู้แช่แข็งติดลบ -40 และ
2-8C
ยี่ห้อ Meling รุ่น YCD-FL300
ประเทศจีน

- Deep freezer อุณหภูมิ -10 ถึง -40C
- Refrigerator อุณหภูมิ 2-8C
- ความจุ (R) 197L, ความจุ (F)103L
- High Low alarm, Door ajar

Read more...

Combined Freezer & Refrigerator -40 & 2-8C
ตู้เย็นเก็บยาและตู้แช่แข็งติดลบ-40และ 2-8C
ยี่ห้อ Meling รุ่น YCD-FL450
ประเทศจีน

- Deep freezer อุณหภูมิ -10 ถึง -40C
- Refrigerator อุณหภูมิ 2-8C
- ความจุ (R) 225L, ความจุ (F)225L
- High Low alarm, Door ajar, USB

Read more...