สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


Deep Freezer /Vertical Freezer
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งแนวตั้ง -86C
ยี่ห้อ VestFrost รุ่น VTS098
ประเทศเดนมาร์ก


- อุณหภูมิ -60 ถึง -86C
- ขนาด 93.3 ลิตร (3.3Q)
- ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิสูงเนกำหนด
- ส่งผ่านข้อมูลผ่านพอร์ท USB
- ขนาด 830x600x643mm (HxWxD)

Read more...


Premium Deep Freezer -86C
Freezer / Chest deep freezer
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ -86
ตู้แช่แข็งแนวตั้ง -86C
ยี่ห้อ VestFrost ประเทศเดนมาร์ก


- ULTF-C74i ขนาด 74 ลิตร อุณหภูมิ -20 ถึง -86C
- ULTF-198i ขนาด 189 ลิตร อุณหภูมิ -20 ถึง -86C
- ULTF-296i ขนาด 284 ลิตร อุณหภุมิ -20 ถึง -86C
- ULTF-383i ขนาด 368 ลิตร อุณห๓มิ -20 ถึง -86C

Read more...Deep Freezer / Vertical Freezer -86 C
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งติดลบ แนวตั้ง -86C
ยี่ห้อ Meling รุ่น DW-HL50
ประเทศจีน


- อุณหภูมิ -40 ถึง -86C
- ความจุ 50 ลิตร
- Digital display 2 inches
- High low alarm, door ajar, low battery 
- Datalogging with USB port


Read more...


Deep Freezer / Vertical Freezer -86 C
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งติดลบ แนวตั้ง -86C
ยี่ห้อ Meling รุ่น DW-HL100
ประเทศจีน


- อุณหภูมิ -40 ถึง -86C
- ความจุ 100 ลิตร
- Digital display 2 inches
- High low alarm, door ajar, low battery 
- Datalogging with printer


Read more...


Deep Freezer / Vertical Freezer -86 C
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งติดลบ แนวตั้ง -86C
ยี่ห้อ Meling รุ่น DW-HL218
ประเทศจีน


- อุณหภูมิ -40 ถึง -86C
- ความจุ 218 ลิตร
- Digital display 2 inches
- High low alarm, door ajar, low battery 
- Datalogging with printer


Read more...

Deep Freezer / Vertical Freezer -86 C
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งติดลบ แนวตั้ง -86C
ยี่ห้อ Meling รุ่น DW-HL398S
ประเทศจีน


- อุณหภูมิ -40 ถึง -86C
- ความจุ 398 ลิตร
- Touch screen display 7"
- High low alarm, door ajar, low battery 
- USB datalogging


Read more...

Deep Freezer / Vertical Freezer -86 C
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งติดลบ แนวตั้ง -86C
ยี่ห้อ Meling รุ่น DW-HL528S
ประเทศจีน


- อุณหภูมิ -40 ถึง -86C
- ความจุ 528 ลิตร
- Touch screen display 7"
- High low alarm, door ajar, low battery 
- USB datalogging


Read more...

Deep Freezer / Vertical Freezer -86 C
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งติดลบ แนวตั้ง -86C
ยี่ห้อ Meling รุ่น DW-HL678S
ประเทศจีน


- อุณหภูมิ -40 ถึง -86C
- ความจุ 678 ลิตร
- Touch screen display 7"
- High low alarm, door ajar, low battery 
- USB datalogging


Read more...

Deep Freezer / Vertical Freezer -86 C
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งติดลบ แนวตั้ง -86C
ยี่ห้อ Meling รุ่น DW-HL778S
ประเทศจีน


- อุณหภูมิ -40 ถึง -86C
- ความจุ 778 ลิตร
- Touch screen display 7"
- High low alarm, door ajar, low battery 
- USB datalogging


Read more...

Deep Freezer / Vertical Freezer -86 C
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งติดลบ แนวตั้ง -86C
ยี่ห้อ Meling รุ่น DW-HL858S
ประเทศจีน


- อุณหภูมิ -40 ถึง -86C
- ความจุ 858 ลิตร
- Touch screen display 7"
- High low alarm, door ajar, low battery 
- USB datalogging


Read more...