สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

Incubator (Natural Convection)
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (แบบลมธรรมชาติ)
ยี่ห้อ Memmert ประเทศเยอรมัน


- รุ่น IN30 ขนาด 32 ลิตร อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 80C
- รุ่น IN55 ขนาด 53 ลิตร อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 80C
- รุ่น IN75 ขนาด 74 ลิตร อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 80C
- รุ่น IN110 ขนาด 108 ลิตร อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 80C
- รุ่น IN160 ขนาด 161 ลิตร อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 80C 
- รุ่น IN260 ขนาด 256 ลิตร อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 80C
- รุ่น IN450 ขนาด 449 ลิตร อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 80C
- รุ่น IN750 ขนาด 749 ลิตร อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 80C

Read more...

Incubator (Forced Convection)
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (แบบมีพัดลม)
ยี่ห้อ Memmert ประเทศเยอรมัน


- รุ่น IF30 ขนาด 32 ลิตร อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 80C
- รุ่น IF55 ขนาด 53 ลิตร อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 80C
- รุ่น IF75 ขนาด 74 ลิตร อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 80C
- รุ่น IF110 ขนาด 108 ลิตร อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 80C
- รุ่น IF160 ขนาด 161 ลิตร อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 80C 
- รุ่น IF260 ขนาด 256 ลิตร อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 80C
- รุ่น IF450 ขนาด 449 ลิตร อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 80C
- รุ่น IF750 ขนาด 749 ลิตร อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 80C

Read more...


Peltier-cooled incubator / Low Temp incubator
ตู้บ่มเชื้อ BOD / ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ
ยี่ห้อ Memmert ประเทศเยอรมัน


- รุ่น IPP30 ขนาด 32 ลิตร อุณหภูมิ 0-70C
- รุ่น IPP55 ขนาด 53 ลิตร อุณหภูมิ 0-70C
- รุ่น IPP110 ขนาด 108 ลิตร อุณหภูมิ 0-70C

Read more...
Cooled incubator / Low Temp incubator
ตู้บ่มเชื้อ BOD / ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ
ยี่ห้อ Memmert ประเทศเยอรมัน


- รุ่น ICP 55 ขนาด 53 ลิตร อุณหภูมิ -12 ถึง 60C
- รุ่น ICP 110 ขนาด 108 ลิตร อุณหภูมิ -12 ถึง 60C

Read more...Incubator (Natural Convection)
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ
ยี่ห้อ Binder ประเทศเยอรมัน


- รุ่น BD56 ความจุ 57 ลิตร อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 100C
- รุ่น BD115 ความจุ 112 ลิตร อุณภูมิห้อง +5 ถึง 100C
- รุ่น BD260 ความจุ 253 ลิตร อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 100C

Read more...Incubator (Natural Convection) 
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ / ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน

- BJPX-H50II อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 60C ความจุ 49L
- BJPX-H80II อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 60C ความจุ 84L
- BJPX-H160II อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 60C ความจุ 160L
- BJPX-H270II อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 60C ความจุ 270L

Read more...