สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

Humidity Chamber / Humid & Temp Incubator
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น / ตู้ควบคุมความชื้น
ยี่ห้อ Memmert รุ่น HPP110
ประเทศเยอรมัน


- ความจุ 108 ลิตร 
- อุณหภูมิ 0-70C (ไม่มีแสง)
- อุณหภูมิ 15-40C (มีแสง)
- ความชื้น 10-90%rH

Read more...


Humidity Chamber / Humid & Temp Incubator
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ยี่้หอ Memmert รุ่น HCP 108
ประเทศเยอรมัน


- ความจุ 108 ลิตร 
- Humidity 20-95%rH with temp 90C
- ควบคุมอุณหภูมิสูงสุด 160C
- วัสดุภายในทำจากสเตนเลสสตีล ASTM304

Read more...

Humidity Chamber / Humid & Temp Incubator
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น / ตู้ควบคุมความชื้น
ยี่ห้อ Memmert รุ่น ICH110, ICH260
ประเทศเยอรมัน


- ความจุ 108 และ 256 ลิตร 
- อุณหภูมิ -10 ถึง 60C (แบบไม่ควบคุมความชื้น)
- อุณหภูมิ 10-60C (แบบควบคุมความชื้น)
- ความชื้น 10-80%rH

Read more...
Temperature Humidity / Humidity Chamber
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น / ตู้ควบคุมความชื้น
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน


- BJPX-HT150 Temp 0-65C Humid 50-90%RH Capcity 160L
- BJPX-HT250 Temp 0-65C Humid 50-90%RH Capcity 160L

Read more...