• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
  • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)


UV-Vis Spectrophotometer / Spectrophotometer
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
ยี่ห้อ Hanon รุ่น i3
ประเทศจีน


- ระบบลำแสงเดี่ยว (Single Beam)
-  หลอดไฟดิวทริเลียมทังสแตนฮาโลเจน
-  จอแสดงผล Graphic LCD
-  0 ถึง 200%T และ 0 - 9999 C
-  คลื่น 190 - 1,000 นาโนเมตร
-  บันทึก 200 ชุดข้อมูล

Read more...

UV-Vis Spectrophotometer / Spectrophotometer
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์/เครื่องวัดการดูดกลืนแสง
ยี่ห้อ Hanon รุ่น i5 ประเทศจีน


- ระบบแสงเป็นระบบลำแสงคู่ (Double Beam)
-  Deuterium & Tungsten Halogen Lamp
-  แสดงผลกราฟหน้าจอ LCD (320mm x 240mm)
-  0 ถึง 200%T และ 0 - 9999 C
-  คลื่น 190 - 1,000 นาโนเมตร
-  USB port ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล

Read more...