สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.comVisible Spectrophotometer / Spectrophotmeter
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง / เครื่องวัดการดูดกลืนแสง
ยี่ห้อ Peak รุ่น E-1000 SERIES
ประเทศสหรัฐอเมริกา


- รุ่น E-1000V Wavelength 320-1020 nm
- รุ่น E-1000UV Wavelength 190-1020 nm

Read more...
UV-Visible Spectrophotometer / Spectrophotmeter
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง / สเปกโตรโฟโตมิเตอร์
ยี่ห้อ Peak รุ่น C-7000 SEIRES
ประเทศสหรัฐอเมริกา


- รุ่น C-7000V Wavelength 320-1100 nm
- รุ่น C-7000UV Wavelength 190-1100 nm

Read more...UV-Vis Spectrophotometer / UV Spectrophotometer
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง / เครื่องวัดการดูดกลืนแสง
ยี่ห้อ Peak รุ่น C-7100 / C-7200 SERIES
ประเทศสหรัฐอเมริกา


- รุ่น C-7100 Wavelength 190-1100 nm
- รุ่น C-7100S Wavelength 190-1100 nm
- รุ่น C-7100A Wavelength 190-1100 nm
- รุ่น C-7200 Wavelength 190-1100 nm
- รุ่น C-7200S Wavelength 190-1100 nm
- รุ่น C-7200A Wavelength 190-1100 nm

Read more...Visible Spectrophotometer / Spectrophotmeter
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง / เครื่องวัดการดูดกลืนแสง
ยี่ห้อ Peak รุ่น X-8200 SERIES
ประเทศสหรัฐอเมริกา


- รุ่น X-8200 Wavelength 190-1100 nm
- รุ่น X-8200S Wavelength 190-1100 nm
- รุ่น X-8200T Wavelength 190-1100 nm
- รุ่น X-8200TS Wavelength 190-1100 nm

Read more...Visible Spectrophotometer / Spectrophotmeter
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง / เครื่องวัดการดูดกลืนแสง
ยี่ห้อ Peak รุ่น T-9100/9200 SERIES
ประเทศสหรัฐอเมริกา


- รุ่น X-9100 Wavelength 190-1100 nm
- รุ่น X-9200 Wavelength 190-1100 nm
- รุ่น X-9100S Wavelength 190-1100 nm
- รุ่น X-9200A Wavelength 190-1100 nm

Read more...Visible Spectrophotometer /
Ultra-Micro Ultraviolet
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง / เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยี่ห้อ Miulab รุ่น ND-100 / ND-100C
ประเทศสจีน


- รุ่น ND-100 Wavelength 200-850 nm
- รุ่น ND-100C Wavelength 200-850 nm

Read more...