Sample Conentration
เครื่องเตรียมสารละลายเข้มข้น / เครื่องเตรียมสารสำหรับ HPLC
ยี่ห้อ Miulab รุ่น NDK200-2
ประเทศจีน

- อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 150C
- หน้าจอ LED
- นาฬิกาจับเวลา1 นาที - 99 ชั่วโมง 59 นาที
- แรงดัน Nitrogen มากกว่าหรือท่ากับ 0.1MPa
- บล็อกมาตรฐาน 2 บล็อก

Read more...