สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


pH Test Kit 4.5-9.0
ชุดทดสอบพีเอช 4.5-9.0
ยี่ห้อ
Vunique รุ่น v-color4590 ประเทศไทย

- Range 4.5-9.0
- Increment 0.5
- Packing volume 25ml/250 tests
- Method Colorimentry (compared with standard color card)Read more...


pH Test Kit 7.0-9.1
ชุดทดสอบพีเอช 7.0-9.1
ยี่ห้อ
Vunique รุ่น v-color7091 ประเทศไทย

- Range 7.0-9.1
- Increment 0.3
- Packing volume 25ml/200 tests
- Method Colorimentry (compared with standard color card)Read more...


Chlorine Test Kit 0.15-2
ชุดทดสอบคลอรีน 0.15-2
ยี่ห้อ
Vunique รุ่น v-color9720 ประเทศไทย

- Range 0.15-2.0 mg/l Free chlorine
- Scale 0.15/0.25/0.5/0.75/1.0/1.5/2.0 mg/l Free chlorine
- Packing volume 25ml/250 tests
- Method Colorimentry (compared with standard color card)Read more...


Chlorine Test Kit 0.1-8.0
ชุดทดสอบคลอรีน 0.1-8.0
ยี่ห้อ
Vunique รุ่น v-color9725 ประเทศไทย

- Range 0.1-8.0 mg/l Free chlorine
- Scale 0/0.1/0.5/1/2/4/6/8 mg/l Free chlorine
- Packing volume 25ml/250 tests
- Method Colorimentry (compared with standard color card)Read more...


Chlorine Test Kit 0.02-1.0
ชุดทดสอบไนไตร์ท 0.02-1.0
ยี่ห้อ
Vunique รุ่น v-color9730 ประเทศไทย

- Range 0.02-1.0 mg/l NO2-
- Scale 0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1.0 mg/l NO2-
- Packing volume 20ml/80 tests
- Method Colorimentry (compared with standard color card)Read more...


Alkalinity Test Kit 0-500
ชุดทดสอบอัลคาไลน์ 0-500
ยี่ห้อ
Vunique รุ่น v-color9740 ประเทศไทย

- Range
0-500 ppm (17-510 mg/l) CaCO3
- Increment 17 ppm
- Packing volume 30ml/50 tests
- Method Titration (convenient to reading the result from the evaluation chart)Read more...


Hardness Test Kit 0-25
ชุดทดสอบความกระด้าง 0-25
ยี่ห้อ
Vunique รุ่น v-color0525 ประเทศไทย

- Range
0-25 mg/l CaCO3
- Increment 0/2/5/10/25
- Packing volume 15ml/300 tests
- Method Colorimetry (compared with standard color card)Read more...


Total Hardness Test Kit 51-1224
ชุดทดสอบความกระด้าง 51-1224
ยี่ห้อ
Vunique รุ่น v-color1150 ประเทศไทย

- Range
51-1224 mg/l CaCO3
- Increment 51 mg/l CaCO3
- Packing volume 50 tests
- Method Tritration by drop countRead more...


Hardness Test Kit 0-300
ชุดทดสอบความกระด้าง 0-300
ยี่ห้อ
Vunique รุ่น v-color0300 ประเทศไทย

- Range
0-30 / 0-300 mg/l CaCO3
- Increment 1/10 mg/l CaCO3
- Sample 5ml
- Principle EDTA Method
- Method Volumetric TitrationRead more...


Ammonium Test Kit 0-10
ชุดทดสอบแอมโมเนียม 0-10
ยี่ห้อ
Vunique รุ่น v-color9750 ประเทศไทย

- Range
0-10.0 mg/l (0-10ppm) NH4+
- Increment 0/0.2/0.4/0.6/1/2/3/5/10
- Packing volume 20ml/50 tests
- Method Colorimentry (Compared with standard color card)Read more...