Print

 


Microplate Mixer / Microplate
เครื่องผสมสารละลายขนาดเล็ก / เครื่องไมโครเพลท
ยี่ห้อ Scilogex รุ่น MX-M
ประเทศสหรัฐอเมริกา

-ไมโครเพลทใช้สำหรับผสมหรือเขย่าสารในไมโครเพลท 96 หลุม
- ความเร็ว 0-1500rpm
- หมุนเป็นวงกลม 4.5mm
- ตัวกรอง HEPA 99.999% ที่ 0.3um
- ขนาดเครื่อง 10Lx6Wx3H"

Read more...