Print

Chlorine Meter Free&Total Cl
เครื่องวัดคลอรีน
ยี่ห้อ
Lutron รุ่น CL-2006 ประเทศไต้หวัน

- ช่วงการวัด Free&Total Cl 0.00 ถึง 3.50ppm
- มาตรฐาน USEPA method 330.5 สำหรับน้ำเสีย
- มาตรฐาน Standard method 4500-Cl G สำหรับน้ำดื่มRead more...

Print

Chlorine Meter เครื่องวัดคลอรีน
ยี่ห้อ
Eutech รุ่น C-401 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัด Free&Total Cl 0.01 ถึง 6ppm
- ช่วงการวัด Cyanusic 5 ถึง 90ppm
- ช่วงการวัด pH 5.9 ถึง 8.2pHRead more...