Print

Oil bath / Oilbath
อ่างน้ำมันควบคุมอุณหภูมิ / เครื่องทำน้ำมันร้อน
ยี่ห้อ Memmert รุ่น ONE ประเทศเยอรมัน

- รุ่น ONE7 ขนาด 7 ลิตร อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 200C
- รุ่น ONE10 ขนาด 10 ลิตร อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 200C
- รุ่น ONE14 ขนาด 14 ลิตร อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 200C
- รุ่น ONE22 ขนาด 22 ลิตร อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 200C
- รุ่น ONE29 ขนาด 29 ลิตร อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 200C
- รุ่น ONE45 ขนาด 45 ลิตร อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 200C

Read more...