สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


 

 


Hot Air Oven (์Natural Convection)
ตู้อบลมร้อน (แบบไม่มีพัดลม)
ยี่ห้อ Memmert ประเทศเยอรมัน


- รุ่น UN 30 ขนาด 32 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C
- รุ่น UN 55 ขนาด 53 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด
300C
- รุ่น UN 75 ขนาด 74 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด
300C
- รุ่น UN 110 ขนาด 108 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด
300C
- รุ่น UN 160 ขนาด 161 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด
300C
- รุ่น UN 260 ขนาด 256 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C
- รุ่น UN 450 ขนาด 449 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C
- รุ่น UN 750 ขนาด 749 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C

Read more...


 


Hot Air Oven (Forced Convection)
ตู้อบลมร้อน (แบบมีพัดลม)
ยี่ห้อ Memmert ประเทศเยอรมัน


- รุ่น UF 30 ขนาด 32 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C
- รุ่น UF 55 ขนาด 53 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด
300C
- รุ่น UF 75 ขนาด 74 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด
300C
- รุ่น UF 110 ขนาด 108 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด
300C
- รุ่น UF 160 ขนาด 161 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด
300C
- รุ่น UF 260 ขนาด 256 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C
- รุ่น UF 450 ขนาด 449 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C
- รุ่น UF 750 ขนาด 749 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C 

Read more...Hot Air Oven (์Natural Convection)
ตู้อบลมร้อน (แบบไม่มีพัดลม)
ยี่ห้อ Binder ประเทศเยอรมัน


- รุ่น ED56 ขนาด 57 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C
- รุ่น ED115 ขนาด 115 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด
300C
- รุ่น ED260 ขนาด 255 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C

Read more...


Hot Air Oven (Forced Convection)
ตู้อบลมร้อน (แบบมีพัดลม)
ยี่ห้อ Binder ประเทศเยอรมัน


- รุ่น FD56 ขนาด 56 ลิตร   อุณหภุมิสูงสุด 300C 
- รุ่น FD115 ขนาด 115 ลิตร อุณหภุมิสูงสุด 300C
- รุ่น FD260 ขนาด 259 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C

Read more...

Forced Air Oven / Hot Air Oven
ตู้อบลมร้อน / ตู้อบลมร้อนแบบมีพัดลม
ยี่ห้อ BIOBASE ประเทศจีน


- BOV-V70F RT +10 ถึง 300C ความจุ 70L
- BOV-V136F RT+10 ถึง 300C ความจุ 136L
- BOV-V225F RT +10 ถึง 300C ความจุ 225L
- BOV-V429F RT+10 ถึง 300C ความจุ 429 L
- BOV-V640F RT+10 ถึง 300C ความจุ 640 L  

Read more...