• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
  • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)

COD Reactor / Test tube heater
เครื่องวัดค่า COD พร้อมให้ความร้อน / เตาย่อยสาร
ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI839800 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- อุณหภูมิการทำปฏิกริยา 105C หรือ 150C
- ความเสถียร ±0.5°C
- ช่วงอุณหภูมิ -10°C to 160°C
- ความจุ  25 หลอดทดลอง (16 x 100mm)
- กำลังไฟฟ้า 230 V.; 50Hz; 250W

Read more...

COD and Multi Photometer
เครื่องวัดค่า COD และ Photometer
ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI83214 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- วัดค่าต่างๆได้ 15 ค่า รวมทั้งค่า COD
- แหล่งกำเนิดแสงแบบ Tungsten Lamps
- ตัวรับแสงแบบ Silicon Photocell
- ขวด Sample Vial 5 ขวด

Read more...