Print

Digital Overhead Stirrer/Overhead Stirrer
เครื่องปั่นผสมสารละลาย แบบดิจิตอล / หัวปั่นสารละลาย
ยี่ห้อ Miulab รุ่น MS-40
ประเทศจีน

- ความจุ 40 ลิตร
- ความเร็วรอบ 50-2200rpm
- นาฬิกาจับเวลา 30 วินาที - 999 นาที
- ค่าความหนืดสูงสุด 50000mPas

Read more...

Print

Overhead Stirrer / Stirrer
เครื่องกวนสารละลาย / ปั่นผสมสาร
ยี่ห้อ Scilogex ประเทศสหรัฐอเมริกา

- รุ่น OS20-Pro จุ 20 ลิตร ความเร็ว 50-2200rpm LCD 
- รุ่น OS-20-S จุ 20 ลิตร ความเร็ว 0-2200rpm LED

Read more...

Print

Overhead Stirrer / Stirrer
เครื่องกวนสารละลาย / ปั่นผสมสาร
ยี่ห้อ DLAB รุ่น OS-40-S
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ช่วงความเร็ว 50-2200rpm
- หน้าจอ LED แสดงค่าความเร็วที่แม่นยำ
- ความจุ 40 ลิตร
- แผงวงจรรองรับความปลอดภัย ตัดไฟอัตโนมัติ
- อุปกรณ์พร้อมแสตนและใบพัด

Read more...