ขณะนี้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ทรูกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ

กรุณาติดต่อหมายเลข 090-678-7001 ถึง 3 หรือ sale@mitscitech.com

Print

Dispenser
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย
ยี่ห้อ Brand ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการดูดจ่ายสาร 0.5-5ml
- ช่วงการดูดจ่ายสาร 1-10ml
- ช่วงการดูดจ่ายสาร 2.5-25ml
- ช่วงการดูดจ่ายสาร 5-50ml
- ช่วงการดูดจ่ายสาร 10-100ml

Read more...

Print


Dispenser
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย
ยี่ห้อ Glassco ประเทศอังกฤษ


- ช่วงการดูดจ่าย  0.5-5ml
- ช่วงการดูดจ่าย 1-10ml
- ช่วงการดูดจ่าย 2.5-30ml
- ช่วงการดูดจ่าย 5-60ml
- ช่วงการดูดจ่าย 10-100ml

Read more...

Print

 Dispenser
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย
ยี่ห้อ Scilogex ประเทศสหรัฐอเมริกา


- ช่วงการดูดจ่ายสาร 0.5-5ml
- ช่วงการดูดจ่ายสาร  1-10ml
- ช่วงการดูดจ่ายสาร  2.5-25ml
- ช่วงการดูดจ่ายสาร  5-50ml

Read more...