• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
  • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)

pH Buffer Solution pH 4.0
สารละลายบัฟเฟอร์สำหรับสอบเทียบค่า pH
ยี่ห้อ
Ajax ประเทศออสเตรเลีย

- pH 4.0 color coded (RED)
- ขนาด 500 ml
- pH @ 20oC … 4.0 + 0.02


Read more...


pH Buffer Solution pH 7.0
สารละลายบัฟเฟอร์สำหรับสอบเทียบค่า pH
ยี่ห้อ
Ajax ประเทศออสเตรเลีย

- pH 7.0 color coded (GREEN)
- ขนาด 500 ml
- pH @ 20oC … 7.0 + 0.05


Read more...


pH Buffer Solution pH 10.0
สารละลายบัฟเฟอร์สำหรับสอบเทียบค่า pH
ยี่ห้อ
Ajax ประเทศออสเตรเลีย

- pH 10.0 color coded (BLUE)
- ขนาด 500 ml
- pH @ 20oC … 10.0 + 0.05


Read more...


pH Buffer Solution
สารละลายบัฟเฟอร์สำหรับสอบเทียบค่า pH
ยี่ห้อ
Eutech ประเทศสิงค์โปร์

- pH 4.01   480ml
- pH 7.00   480ml
- pH 10.01 480ml

Read more...


Conduct Buffer Solution
สารละลายบัฟเฟอร์สำหรับสอบเทียบค่า Conduct
ยี่ห้อ
Eutech ประเทศสิงค์โปร์

- Conduct Buffer W/Lot Certificate 84uS 480ML
- Conduct Buffer W/Lot Certificate 100uS 480ML
- Conduct Buffer W/Lot Certificate 1413uS 480ML
- Conduct Buffer W/Lot Certificate 12880uS 480ML

Read more...


KCL Solution / น้ำยารักษาหัววัด
ยี่ห้อ
Hanna รุ่น HI70300
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ขนาด 500 ml

Read more...


KCL Solution / น้ำยารักษาหัววัด
Repack by MiT


- ขนาด 60 ml
- บรรจุในขวดหยดสารสีชา

Read more...


Cleaning Solution 500 ml
น้ำยาทำความสะอาดหัววัด 500 ml
ยี่ห้อ
Hanna ประเทศสหรัฐอเมริกา

- HI7061 สำหรับทำความสะอาดทั่วไป
- HI7073 สำหรับทำความสะอาดโปรตีน
- HI7074 สำหรับทำความสะอาดอินออแกนิค
- HI7077 สำหรับทำความสะอาดน้ำมัน, ไขมัน

Read more...