สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


Heating Mantle / Heating Mantles
เตาหลุมให้ความร้อน / เตาหลุม 
ยี่ห้อ Glassco ประเทศอังกฤษ

- รุ่น 1000.EU01 ขนาด 100ml อุณหภูมิ 400C 
- รุ่น 1000.EU02 ขนาด 250ml  อุณหภูมิ 400C
- รุ่น 1000.EU03 ขนาด 500ml  อุณหภูมิ 400C
- รุ่น 1000.EU04 ขนาด 1000ml อุณหภูมิ 400C
- รุ่น 1000.EU05 ขนาด 2000ml อุณหภูมิ 400C
- รุ่น 1000.EU08 ขนาด 5000ml อุณหภูมิ 400C

Read more...

 

Heating Mantle / Heating Mantles
เตาหลุมให้ความร้อน / เตาหลุม 
ยี่ห้อ MTOPs ประเทศเกาหลีใต้

- รุ่น MS-E101 ขนาด 100ml อุณหภูมิ 450C
- รุ่น MS-E102 ขนาด 250ml อุณหภูมิ 450C
- รุ่น MS-E103 ขนาด 500ml อุณหภูมิ 450C
- รุ่น MS-E104 ขนาด 1000ml อุณหภูมิ 450C
- รุ่น MS-E105 ขนาด 2000ml อุณหภูมิ 450C
- รุ่น MS-E107 ขนาด 5000ml อุณหภูมิ 450C
- รุ่น MS-E108 ขนาด 10000ml อุณหภูมิ 450C

Read more...

 


Soxhlet Heating Mantle / Heating Mantles
เตาหลุมให้ความร้อน 3 ตำแหน่ง / เตาหลุม 
ยี่ห้อ MTOPs ประเทศเกาหลีใต้ 

- รุ่น EAM9202-03 250ml 3 ตำแหน่ง อุณหภูมิ 450C
- รุ่น EAM9203-03 500ml 3 ตำแหน่ง อุณหภูมิ 450C
- รุ่น EAM9204-03 1000ml 3 ตำแหน่ง อุณหภูมิ 450C

Read more...


Soxhlet Heating Mantle / Heating Mantles
เตาหลุมให้ความร้อน 6 ตำแหน่ง / เตาหลุม 
ยี่ห้อ Glassco ประเทศอังกฤษ

- รุ่น 2000.EU.01 จุ 100ml 6 ตำแหน่ง อุณหภูมิ 400C
- รุ่น 2000.EU.05 จุ 250ml 6 ตำแหน่ง อุณหภูมิ 400C
- รุ่น 2000.EU.06 จุ 500ml 6 ตำแหน่ง อุณหภูมิ 400C

Read more...