สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

 


Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ประเทศโปแลนด์

- รุ่น PS3500.R1 ความจุ 3500g ละเอียด 0.01g
- รุ่น PS6000.R1 ความจุ 6000g ละเอียด 0.01g

Read more...

 

Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ยี่ห้อ Aczet ประเทศอินเดีย

- รุ่น CY2202C ความจุ 2200g ละเอียด 0.01g (Internal)
- รุ่น CY3102 ความจุ 3100g ละเอียด 0.01g (External)
- รุ่น CY3102C ความจุ 3100g ละเอียด 0.01g (Internal)
- รุ่น CY4102 ความจุ 4100g ละเอียด 0.01g (External)
- รุ่น CY6102C ความจุ 6100g ละเอียด 0.01g (Internal)

Read more...

 


Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ยี่ห้อ AND ประเทศญี่ปุ่น 

- รุ่น FX-2000i ความจุ 2200g ละเอียด 0.01g
- รุ่น FX-3000i ความจุ 3200g ละเอียด 0.01g
- รุ่น FX-5000i ความจุ 5200g ละเอียด 0.01g

Read more...

 Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ยี่ห้อ AND ประเทศญีปุ่่น


- รุ่น GF-3000 ความจุ 3100g ละเอียด 0.01g
- รุ่น GF6100 ความจุ 6100g ละเอียด 0.01g

Read more...

 


Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ยี่ห้อ Radwag ประเทศโปแลนด์


- รุ่น PS750.R1 ความจุ 750g ละเอียด 0.001g
- รุ่น PS1000.R1 ความจุ 1000g ละเอียด 0.001g

Read more...

 


Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ยี่ห้อ Aczet ประเทศอินเดีย- รุ่น CY223C ความจุ 220g ละเอียด 0.001g
- รุ่น CY423 ความจุ 420g ละเอียด 0.001g
- รุ่น CY513 ความจุ 510g ละเอียด 0.001g
- รุ่น CY1003C ความจุ 1000g ละเอียด 0.001g

Read more...Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ยี่ห้อ AND ประเทศญี่ปุ่น


- รุ่น FX-300i ความจุ 320g ละเอียด 0.001g
- รุ่น FX-500i ความจุ 520g ละเอียด 0.001g

Read more...


Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ยี่ห้อ AND ประเทศญี่ปุ่น


- รุ่น GF-300 ความจุ 310g ละเอียด 0.001g
- รุ่น GF-1000 ความจุ 1100g ละเอียด 0.001g

Read more...