สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
ยี่ห้อ Shimadzu ประเทศญี่ปุ่น 

- รุ่น TX-2202L ความจุ 2200g ละเอียด 0.01g
- รุ่น TX-3202L ความจุ 3200g ละเอียด 0.01g
- รุ่น TX-4202L ความจุ 4200g ละเอียด 0.01g

Read more...


Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
ยี่ห้อ Shimadzu ประเทศญี่ปุ่น 

- UX-3200G ความจุ 3200g ละเอียด 0.01g (Ex Cal)
- UX-6200H ความจุ 6200g ละเอียด 0.01g (Ex Cal)
- UW-2200H ความจุ 2200g ละเอียด 0.01g (Int Cal)
- UW-4200H ความจุ 4200g ละเอียด 0.01g (Int Cal)
- UW-6200H ความจุ 6200g ละเอียด 0.01g (Int Cal)

Read more...

 


Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ยี่ห้อ AND ประเทศญี่ปุ่น 

- รุ่น FX-2000i ความจุ 2200g ละเอียด 0.01g
- รุ่น FX-3000i ความจุ 3200g ละเอียด 0.01g
- รุ่น FX-5000i ความจุ 5200g ละเอียด 0.01g

Read more...

 Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ยี่ห้อ AND ประเทศญีปุ่่น


- รุ่น GF-3002A ความจุ 3200g ละเอียด 0.01g
- รุ่น GF6200A ความจุ 6200g ละเอียด 0.01g

Read more...Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
ยี่ห้อ JoanLab ประเทศจีน 

- รุ่น JNB20002 ความจุ 2000g ละเอียด 0.01g
- รุ่น JNB30002 ความจุ 3000g ละเอียด 0.01g 

Read more...Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 
ยี่ห้อ Shimadzu ประเทศญี่ปุ่น 

- รุ่น TX-323L ความจุ 320g ละเอียด 0.001g
- รุ่น TX-423L ความจุ 420g ละเอียด 0.001g

Read more...Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 
ยี่ห้อ Shimadzu ประเทศญี่ปุ่น 

- UX-1020H ความจุ 1020g ละเอียด 0.001g (Ex Cal)
- UX-220H ความจุ 220g ละเอียด 0.001g (Ex Cal)
- UX-420H ความจุ 420g ละเอียด 0.001g (Ex Cal)
- UW-220H ความจุ 220g ละเอียด 0.001g (Int Cal)
- UW-420H ความจุ 420g ละเอียด 0.001g (Int Cal)

Read more...

 

Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ยี่ห้อ Radwag รุ่น WTC200
ประเทศโปแลนด์


- ความจุ 200 กรัม
- ความละเอียด 0.001 กรัม
- หน้าจอแสดงผล Backlit LCD
- ขนาดจาน OD 100mm

Read more...Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ยี่ห้อ AND ประเทศญี่ปุ่น


- รุ่น FX-300i ความจุ 320g ละเอียด 0.001g
- รุ่น FX-500i ความจุ 520g ละเอียด 0.001g

Read more...


Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ยี่ห้อ AND ประเทศญี่ปุ่น


- รุ่น GF-300 ความจุ 310g ละเอียด 0.001g
- รุ่น GF-1000 ความจุ 1100g ละเอียด 0.001g

Read more...Precision Balance / Digital Balance
เครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง 
ยี่ห้อ JoanLab 

- รุ่น JNB2003 ความจุ 200g ละเอียด 0.001g

Read more...