• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
  • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)

Salinity Meter / Salt Meter
เครื่องวัดค่าความเค็ม
ยี่ห้อ
AZ Instrument รุ่น 8371 ประเทศไต้หวัน

- ช่วงการวัดความเค็ม 0.00 ถึง 10.00ppt (NaCl), 10.1 ถึง 70.0ppt (NaCl)
- ช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 50.0C
- ค่าความละเอียด 0.01ppt, 0.1ppt / 0.1 C
- พร้อมระบบ ATC


Read more...

Conductivity/TDS/Salt Meter Portable
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า/TDS/ความเค็ม
ยี่ห้อ
Lutron รุ่น CD-4307SD ประเทศไต้หวัน


- ช่วงการวัดค่า EC 0 ถึง 200mS
- ช่วงการวัดค่า TDS 0 ถึง 132000ppm
- ช่วงการวัดค่าความเค็ม 0 ถึง 12%
- ระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ ATC
- บันทึกข้อมูลด้วย SD Card


Read more...


Conductivity/TDS/Salt Meter Portable
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า/TDS/Salt แบบมือถือ
ยี่ห้อ
Eutech รุ่น Con450 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า EC 0 ถึง 200mS
- ช่วงการวัดค่า TDS 0 ถึง 200ppt
- ช่วงการวัดค่าความเค็ม 0 ถึง 50ppt
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10.0 ถึง 110.0C
- พร้อมหัววัด epoxy แบบมีระบบวัดอุณหภูมิในตัว


Read more...


Conductivity/TDS/Salt Meter Benchtop
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า/TDS/Salt แบบตั้งโต๊ะ
ยี่ห้อ
Eutech รุ่น CON2700 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า EC 0.050uS ถึง 500.0mS
- ช่วงการวัดค่า TDS 0.050ppm ถึง 500ppt
- ช่วงงการวัดค่าความเค็ม 0.0 ถึง 80.0ppt
- ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 0.0 ถึง 100.0C


Read more...