สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com
Digital Autoclave / Drying Autoclave
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อดิจิตอล / เครื่องนึ่งฆ่าเชื่อ อบแห้ง
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน


- BKQ-B50II ความจุ 50L อุณหภูมิ 150C
- BKQ-B75II ความจุ 75L อุณหภูมิ 150C
- BKQ-B100II ความจุ 100L อุณหภูมิ 150C
- BKQ-B120II ความจุ 120L อุณหภูมิ 150C


Read more...

Digital Autoclave / Drying Autoclave
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อดิจิตอล / เครื่องนึ่งฆ่าเชื่อ อบแห้ง
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน


- BKQ-B50I ความจุ 50L อุณหภูมิ 150C
- BKQ-B75I ความจุ 75L อุณหภูมิ 150C
- BKQ-B120I ความจุ 120L อุณหภูมิ 150CRead more...
Digital Autoclave / Drying Autoclave
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อดิจิตอล / เครื่องนึ่งฆ่าเชื่อ อบแห้ง
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน


- รุ่น BKQ-Z50I Cap 50L Temp 150C Time 0-999m
- รุ่น BKQ-Z75I Cap 75L Temp 150C Time 0-999m
- รุ่น
BKQ-Z100I Cap 100L Temp 150C Time 0-999m

Read more...
Digital Autoclave / Autoclave
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ดิจิตอล / หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
ยี่ห้อ Labtech ประเทศเกาหลีใต้


- รุ่น LAC-5040SD ความจุ 40 ลิตร อุณหภูมิ 110-121C
- รุ่น LAC-5060SD ความจุ 60 ลิตร อุณหภูมิ 110-121C
- รุ่น LAC-5100SD ความจุ 100 ลิตร อุณหภูมิ 110-121C

Read more...Digital Autoclave / Autoclave
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ดิจิตอล / หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
ยี่ห้อ Sturdy รุ่น SA-300VF
ประเทศเกาหลีใต้


- อุณหภูมิ 118-134C
- ความจุ 50 ลิตร
- อบแห้ง 0-60 นาที
- จับเวลา Sterilize 0-60 นาที
- ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการทำงาน

Read more...