สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


Circulation Water bath / Waterbath
อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนวน / อ่างควบคุม
ยี่ห้อ Lauda ประเทศเยอรมัน


- รุ่น A12 ความจุ 12 ลิตร อุณหภูมิ 25-100C
- รุ่น A24 ความจุ 24 ลิตร อุณหภูมิ 25-100C


Read more...

Cooling Water bath / Low Temp
อ่างควบคุมอุณหภูมิต่ำ / อ่างควบคุมอุณหภูมิ
ยี่ห้อ Lauda รุ่น RA8
ประเทศเยอรมัน


- ขนาดความจุ 7.5 ลิตร
- อุณหภูมิ -25 ถึง 100C
- ขนาดอ่าง 165 x 190 x 160 mm
- แรงดันปั๊ม 0.2 bar

Read more...

Cooling Water bath / Low Temp
อ่างควบคุมอุณหภูมิต่ำ / อ่างควบคุมอุณหภูมิ
ยี่ห้อ Lauda รุ่น RA12
ประเทศเยอรมัน


- ขนาดความจุ 14.5 ลิตร
- อุณหภูมิ -25 ถึง 100C
- ขนาดอ่าง 300 x 190 x 160 mm
- แรงดันปั๊ม 0.2 bar

Read more...

Cooling Water bath / Low Temp
อ่างควบคุมอุณหภูมิต่ำ / อ่างควบคุมอุณหภูมิ
ยี่ห้อ Lauda รุ่น RA24
ประเทศเยอรมัน


- ขนาดความจุ 22 ลิตร
- อุณหภูมิ -25 ถึง 100C
- ขนาดอ่าง 350 x 290 x 160 mm
- แรงดันปั๊ม 0.2 bar

Read more...