สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


Mini Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
ยี่ห้อ Testo รุ่น 805


- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -25 ถึง 250 C

- ค่าความละเอียด 0.1C
- อัตราการปล่อยแสง 0.95
- แสดงค่าสูงสุดและต่ำสุด
- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65


Read more...


Infrared Thermometer Smart Probe
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดไร้สาย
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 805i ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 ถึง 250C (NTC)
- ค่าความละเอียด 0.1C
- เลเซอร์แบบ laser circle
- ใช้งานร่วมกับ App บน Smart Phone  

Read more...


Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 810 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30°C ถึง +300°C (Infrared)
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10°C ถึง +50°C (NTC Probe)
- ช่องสัญญาณ 2 ช่องสัญญาณ
- ค่าความละเอียด 0.1°C
- อัตราการปล่อยแสง 6:1
- หน้าจอเรืองแสง
- แสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดRead more...


Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 826 ประเทศเยอรมัน

- รุ่น 826-T1 วัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
- รุ่น 826-T2 วัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดพร้อมแสงเลเซอร์
- รุ่น 826-T3 วัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดพร้อมโพรบ
- รุ่น 826-T4 วัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดพร้อมโพรบแสงเลเซอร์Read more...


Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 830 ประเทศเยอรมัน

- รุ่น 830-T1, 1 point laser sighting
- รุ่น 830-T2, 2 point laser sighting
- รุ่น 830-T4, 2 point laser sightingRead more...


Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 835 ประเทศเยอรมัน

- รุ่น 835-T1 ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 ถึง +600C
- รุ่น 835-T2 ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง +1500CRead more...


Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 845 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 ถึง +950C
- ค่าความละเอียด 0.1C
- โพรบวัดแบบ infrared และ Type KRead more...


Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
ยี่ห้อ
Ebro รุ่น TFI250 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -60°C ถึง +550°C
- ค่าความละเอียด 1.5°C
- อัตราการปล่อยแสง 0.95
- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP20


Read more...


Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
ยี่ห้อ
Ebro รุ่น TFI550 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -60°C ถึง +550°C
- ค่าความละเอียด 0.1°C
- อัตราการปล่อยแสง 30:1

- ตัวชี้แบบเลเซอร์คู่
- เสียงแจ้งเตือนเมื่อเกินอัตราค่าสูงสุดและต่ำสุด
- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP20

Read more...