• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
  • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)

Thermo Strip 8 Level
กระดาษวัดอุณหภูมิ 8 ระดับ
ยี่ห้อ Thermax
ประเทศอังกฤษ

- A 37 ถึง 65C 10PC/PK
- B 71 ถึง 110C 10PC/PK
- C 116 ถึง 154C 10PC/PK
- D 160 ถึง 199C 10PC/PK
- E 204 ถึง 260C 10PC/PKRead more...


Thermo Strip 10 Level
กระดาษวัดอุณหภูมิ 10 ระดับ
ยี่ห้อ Thermax
ประเทศอังกฤษ

- A 40 ถึง 71C 10PC/PK
- B 77 ถึง 127C 10PC/PK
- C 132 ถึง 182C 10PC/PK
- D 188 ถึง 249C 10PC/PKRead more...


Thermo Strip 12 Level
กระดาษวัดอุณหภูมิ 12 ระดับ
ยี่ห้อ Thermax
ประเทศอังกฤษ

- Rang 1 ถึง 12C
- Rang 10 ถึง 32C
Read more...


Thermo Strip 16 Level
กระดาษวัดอุณหภูมิ 16 ระดับ
ยี่ห้อ Thermax
ประเทศอังกฤษ

- Rang 10 ถึง 40C

Read more...


Thermo Strip 10 Level
กระดาษวัดอุณหภูมิ 10 ระดับ
ยี่ห้อ Therminder
ประเทศอังกฤษ

- Rang 0 ถึง 50C
- Rang 50 ถึง 100C

Read more...