สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

Moisture Balance / Moisture Analytical
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น/เครื่องวิเคราะห์ความชื้น
ยี่ห้อ AND รุ่น MOC-63U 
ประเทศญี่ปุ่น


- ความจุ 60g
- อุณหภูมิ 50-200C (Halogen heater)
- หน้าจอ LCD Backlight
- ขนาดจาน 95mm (OD), Timer 1-240 นาที

Read more...

Moisture Balance / Moisture Analytical
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น/เครื่องวิเคราะห์ความชื้น
ยี่ห้อ AND รุ่น MX-50
ประเทศญี่ปุ่น


- ความจุ 52 กรัม 
- ความละเอียด 0.001g
- อุณหภูมิ 200C
- ทำความร้อนผ่านหลอด Halogen

Read more...

 

Moisture Balance / Moisture Analytical
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น/เครื่องวิเคราะห์ความชื้น
ยี่ห้อ Aczet รุ่น MB50
ประเทศอินเดีย


- ความจุ 50 กรัม 
- ความละเอียด 0.001g
- อุณหภูมิ 30-200C
- เทคโนโลยี Infra Red Halogen

Read more...

 

Moisture Balance / Moisture Analytical
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น/เครื่องวิเคราะห์ความชื้น
ยี่ห้อ Radwag รุ่น MA50.R
ประเทศโปแลนด์


- ความจุ 50g
- ละเอียด 0.001g
- อุณหภูมิอบแห้ง 160C
- หน้าจอ LCD Backlit

Read more...

 

Moisture Balance / Moisture Analytical
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น/เครื่องวิเคราะห์ความชื้น
ยี่ห้อ Radwag รุ่น MA50R/WH
ประเทศโปแลนด์


- ความจุ 50g
- ละเอียด 0.001g
- อุณหภูมิอบแห้ง 250C (Halogen)
- หน้าจอ LCD Backlit

Read more...

 

Moisture Balance / Moisture Analytical
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น/เครื่องวิเคราะห์ความชื้น
ยี่ห้อ Radwag รุ่น MA50/1.R
ประเทศโปแลนด์


- ความจุ 50g
- ละเอียด 0.0001g
- อุณหภูมิอบแห้ง 160C
- หน้าจอ LCD Backlit

Read more...