• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
  • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)

Hand Refractometer
เครื่องวัดความหวาน
ยี่ห้อ
Optika รุ่น HR-130 ประเทศอิตาลี

- ช่วงการวัด 0 ถึง 32% Brix
- ค่าความละเอียด 0.2% Brix
- พร้อมระบบ ATC (10 ถึง 30C)
Read more...


Hand Refractometer for battery, antifreeze
เครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลาย
ยี่ห้อ
Optika รุ่น HR-170 ประเทศอิตาลี

- Ethylene Glycol -60°C (66.6%)-0°C (0%)
- Propylene Glycol, -50°C(62.4%)-0°C (0%)
- Battery 1.100-1.400sg
- ค่าความละเอียด Ethylene Glycol 5°C,
Propylene Glycol 5°C, Battery 0.01sg
- ไม่มีระบบ ATC
Read more...


Hand Refractometer for wine and grape
เครื่องวัดความปริมาณแอลกอฮอล์
ยี่ห้อ
Optika รุ่น HR-180 ประเทศอิตาลี

- Alcohol 0-25%
- ค่าความละเอียด Alcohol 0.2%
- ไม่มีระบบ ATC
Read more...


Hand Refractometer for Salinity
เครื่องวัดความเค็ม
ยี่ห้อ
Optika รุ่น HR-190 ประเทศอิตาลี

- ช่วงการวัดความเค็ม 0 ถึง 28%
- ค่าความละเอียด 0.2% 
- พร้อมระบบ ATC (10 ถึง 30C)Read more...


Digital Refractometer 
เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอล
ยี่ห้อ
Hanna รุ่น HI96801 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ช่วงการวัดความหวาน 0 ถึง 85%Brix
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 80C
- ค่าความละเอียด 0.1%Brix
- พร้อมระบบ ATC (10 ถึง 40C)
- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65Read more...