• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
  • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)

Thermo & Hygrometer
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
ยี่ห้อ Digital series
รุ่น HTC-1

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ Indoor -10°C ถึง +50°C
- ช่วงการวัดความชื้น Indoor 20% ถึง 99%RH
- เปลี่ยนอุณหภูมิระหว่าง C และ F
- มีระบบบันทึกค่า Max/Min


Read more...


Thermo & Hygrometer
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
ยี่ห้อ Digital series
รุ่น HTC-2

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ Indoor -10°C ถึง +50°C
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ Outdoor -50°C ถึง +70°C (โพรบยาว 2 เมตร)
- ช่วงการวัดความชื้น Indoor 20% ถึง 99%RH
- เปลี่ยนอุณหภูมิระหว่าง C และ F
- มีระบบบันทึกค่า Max/Min


Read more...


Thermo & Hygrometer Large LCD
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
รุ่น KT-905

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ Indoor 0°C ถึง +50°C
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ Outdoor -40°C ถึง +70°C (โพรบ)
- ช่วงการวัดความชื้น Indoor 10% ถึง 99%RH
- เปลี่ยนอุณหภูมิระหว่าง C และ F
- มีระบบบันทึกค่า Max/Min


Read more...


Thermohygrometer
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
ยี่ห้อ Testo รุ่น 605-H1 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0°C ถึง +50°C
- ช่วงการวัดความชื้น 5% ถึง 95%RH
- ค่าความละเอียด 0.1C, 0.1%RHRead more...


Thermohygrometer Smart Probe
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สาย
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 605i ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 60C (NTC)
- ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100%RH
- ใช้งานร่วมกับ App บน Smart Phone  

Read more...


Thermohygrometer
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
ยี่ห้อ Testo รุ่น 610 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10°C ถึง +50°C (NTC Probe)
- ช่วงการวัดความชื้น 0% ถึง 95%RH
- ค่าความละเอียด 0.1C, 0.1%RH
- แสดงค่า DewpointRead more...


Thermohygrometer
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแม่นยำสูง
ยี่ห้อ Testo รุ่น 625 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10°C ถึง +60°C
- ช่วงการวัดความชื้น 0% ถึง 100%RH
- ค่าความละเอียด 0.1C, 0.1%RH
- แสดงค่าการวัดสูงสุด ต่ำสุด และค่า Dewpoint
- ต่อกับหัววัดแบบไร้สายได้Read more...


Thermohygrometer
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบบันทึกค่าได้
ยี่ห้อ Testo รุ่น 635 ประเทศเยอรมัน

- รุ่น 635-1
- รุ่น 635-2
** ต้องเลือกโพรบวัด


Read more...


Thermohygrometer with Presser indic
เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความดัน
ยี่ห้อ Testo รุ่น 622 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10°C ถึง +60°C
- ช่วงการวัดความชื้น 0% ถึง 100%RH
- ช่วงการวัดแรงดัน 300 ถึง 1200hPa
- ค่าความละเอียด 0.1C, 0.1%RH, 0.1hPa
Read more...


Thermohygrometer with Histrogram
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบมีกราฟ
ยี่ห้อ Testo รุ่น 623 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10°C ถึง +60°C
- ช่วงการวัดความชื้น 0% ถึง 100%RH
- ค่าความละเอียด 0.1C, 0.1%RH
- แสดงค่าอุณหภูมิความชื้นในรูปแบบกราฟ
- สามารถดูค่าย้อนหลังได้ 12 สัปดาห์
Read more...