Print

โถดูดความชื้นแก้ว Desiccator

โถดูดความชื้นแก้ว

แบบ Plain (ธรรมดา) ฝาปิดตันไม่มีรู

โถดูดความชื้นสูญญากาศ

แบบ Vacuum (สูญญากาศ) ฝาปิดมีก๊อกสูญญากาศสำหรับต่อเข้ากับปั๊มสูญญากาศ

โถดูดความชื้นสูญญากาศ

จุกแก้วสูญากาศ

 

Description

Desiccator with Lid, Plain, Die pressed, Neutral Glass with Porcelain perforated plate.

 

รายละเอียด

โถดูดความชื้นแก้ว ใช้สำหรับเก็บรักษาสินค้าหรือสารเคมีที่ต้องการควบคุมความชื้น สินค้าประกอบไปด้วย ตัวหม้อ, ฝาปิด และจานเคลือบเซรามิกเจาะรู พร้อมใช้งาน โดยสินค้ามีให้เลือก 2 แบบ คือ Plain แบบธรรมดา ใช้งานร่วมกับ ซิลิก้าเจล เพื่อใช้ดูดความชื้น และ Vacuum แบบสูญญากาศใช้ร่วมกับ ปั๊มสูญญากาศ เพื่อช่วยดูดอากาศออกจากตัวโถ

 

Product Name
Inner Diameter
(mm)
Price
Desiccator

แบบ Plain (ธรรมดา)
แบบ Vacuum (สูญญากาศ)
150 ติดต่อเจ้าหน้าที่
210
240
300

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ซิลิก้าเจล ช้อนตักสารสแตนเลส

ตู้ดูดความชื้น

เครื่องชั่งและวิเคราะห์ความชื้น

Silica Gel
ซิลิก้าเจล
Stainless Spatula
ช้อนตักสารสแตนเลส
Desiccator
ตู้ดูดความชื้น
Moisture Analytical Balance
เครื่องชั่งและวิเคราะห์ความชื้น