เครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม

ENVIRONMENTALANEMOMETER
เครื่องวัดความเร็วลม

RPM METER
เครื่องวัดความเร็วรอบ
LUXMETER
เครื่องวัดแสง

SOUND METER
เครื่องวัดเสียง
PRESSURE METER
เครื่องวัดแรงดัน
AIR QUALITY METER
เครื่องวัดคุณภาพอากาศ


COMBUSTION ANALYZER
เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้


จำหน่ายเครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องวัดความเร็วลม, เครื่องวัดความเร็วรอบ, เครื่องวัดความเข้มแสง, เครื่องวัดเสียง, เครื่องวัดคุณภาพอากาศ, เครื่องวัดความดันอากาศ คุณภาพชั้นนำ เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการทั่วไป, โรงพยาบาล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

http://mitscitech.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=42