เนื่องจากสถานการณ์ โควิค-19 ในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ จึงมีมาตรการการเข้าติดต่อบริษัทฯ ดังนี้
  • งดการเข้าชมสินค้าที่โชว์รูมโดยเด็ดขาด
  • ลูกค้าที่ประสงค์จะเข้ารับสินค้าเอง ให้ทำการสั่งซื้อสินค้าก่อน โดยส่งใบสั่งซื้อ, หรือแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ในการเปิดบิล, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, รายการสินค้า, วันและเวลาที่ต้องการเข้ารับสินค้ากับฝ่ายขายก่อนเข้ามาติดต่อทุกครั้ง ทางบริษัทฯ จะไม่รับการสั่งซื้อที่ไม่แจ้งล่วงหน้าโดยเด็ดขาด
  • ผู้ที่ต้องการติดต่อ รับ/ส่ง/เคลมสินค้า, วางบิล, รับเช็ค สามารถดำเนินการได้ โดยติดต่อที่ประตูด้านข้างของบริษัท ตามหลัก Social Distancing
  • ผู้ที่ต้องการติดต่อจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

เครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม

ENVIRONMENTALANEMOMETER
เครื่องวัดความเร็วลม

RPM METER
เครื่องวัดความเร็วรอบ
LUXMETER
เครื่องวัดแสง

SOUND METER
เครื่องวัดเสียง
PRESSURE METER
เครื่องวัดแรงดัน
AIR QUALITY METER
เครื่องวัดคุณภาพอากาศ


COMBUSTION ANALYZER
เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้


จำหน่ายเครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องวัดความเร็วลม, เครื่องวัดความเร็วรอบ, เครื่องวัดความเข้มแสง, เครื่องวัดเสียง, เครื่องวัดคุณภาพอากาศ, เครื่องวัดความดันอากาศ คุณภาพชั้นนำ เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการทั่วไป, โรงพยาบาล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

http://mitscitech.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=42