เนื่องจากสถานการณ์ โควิค-19 ในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ จึงมีมาตรการการเข้าติดต่อบริษัทฯ ดังนี้
  • งดการเข้าชมสินค้าที่โชว์รูมโดยเด็ดขาด
  • ลูกค้าที่ประสงค์จะเข้ารับสินค้าเอง ให้ทำการสั่งซื้อสินค้าก่อน โดยส่งใบสั่งซื้อ, หรือแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ในการเปิดบิล, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, รายการสินค้า, วันและเวลาที่ต้องการเข้ารับสินค้ากับฝ่ายขายก่อนเข้ามาติดต่อทุกครั้ง ทางบริษัทฯ จะไม่รับการสั่งซื้อที่ไม่แจ้งล่วงหน้าโดยเด็ดขาด
  • ผู้ที่ต้องการติดต่อ รับ/ส่ง/เคลมสินค้า, วางบิล, รับเช็ค สามารถดำเนินการได้ โดยติดต่อที่ประตูด้านข้างของบริษัท ตามหลัก Social Distancing
  • ผู้ที่ต้องการติดต่อจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้น

TEMPERATURE & HUMIDITYDATA LOGGER
เครื่องบันทึกอุณหภุมิและความชื้น

DIGITAL THERMOMETER
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
INFRARED THERMOMETER
เครื่องวัดอุณหภุมิแบบอินฟราเรด
THERMAL IMAGE CAMERA
กล้องถ่ายภาพความร้อน
THERMOHYGROMETER
เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น
HUMIDITY METER
เครื่องวัดค่าความชื้น
WOOD MOISTURE METER
เครื่องวัดความชื้นในเนื้อไม้
THERMO STRIP
กระดาษวัดอุณหภูมิ


จำหน่ายเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิและความชื้น เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Data logger, เครื่องวัดค่าความชื้น, เครื่องวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น, เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบอินฟราเรด, เครื่องเทอโมไฮโกรมิเตอร์, กระดาษวัดอุณหภูมิ คุณภาพชั้นนำ เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการทั่วไป, โรงพยาบาล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 


http://mitscitech.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=42