เนื่องจากสถานการณ์ โควิค-19 ในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ จึงมีมาตรการการเข้าติดต่อบริษัทฯ ดังนี้
  • งดการเข้าชมสินค้าที่โชว์รูมโดยเด็ดขาด
  • ลูกค้าที่ประสงค์จะเข้ารับสินค้าเอง ให้ทำการสั่งซื้อสินค้าก่อน โดยส่งใบสั่งซื้อ, หรือแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ในการเปิดบิล, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, รายการสินค้า, วันและเวลาที่ต้องการเข้ารับสินค้ากับฝ่ายขายก่อนเข้ามาติดต่อทุกครั้ง ทางบริษัทฯ จะไม่รับการสั่งซื้อที่ไม่แจ้งล่วงหน้าโดยเด็ดขาด
  • ผู้ที่ต้องการติดต่อ รับ/ส่ง/เคลมสินค้า, วางบิล, รับเช็ค สามารถดำเนินการได้ โดยติดต่อที่ประตูด้านข้างของบริษัท ตามหลัก Social Distancing
  • ผู้ที่ต้องการติดต่อจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล

DIGITAL BALANCE


ANALYTICAL BALANCE
เครื่องชั่งวิเคราะห์น้ำหนัก 4-5 ตำแหน่ง

PRECISION BALANCE
เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 2 ตำแหน่ง
PRECISION BALANCE
เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 3 ตำแหน่ง
COMPACT SCALE
เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดเล็ก

PLATFORM SCALE
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตั้งพื้น
MOISTURE BALANCE
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น

DENSITY METER
เครื่องชั่งวัดความหนาแน่น


จำหน่ายเครื่องชั่งน้ำหนัก, เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล, เครื่องชั่งวิเคราะห์น้ำหนัก 4-5 ตำแหน่ง, เครื่องชั่งน้ำหนัก ทศนิยม 2 ตำแหน่ง, เครื่องชั่งน้ำหนัก ทศนิยม 3 ตำแหน่ง, เครื่องชั่งวิเคราะห์น้ำหนัก, เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น, เครื่องชั่งแบบตั้งพื้น, เครื่องชั่งขนาดเล็ก, เครื่องชั่งวัดความหนาแน่น สินค้าคุณภาพชั้นนำ เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการทั่วไป, โรงพยาบาล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน