เครื่องมือในห้องแล็ป

LABORATORY INSTRUMENT


MICROPIPETTE
ไมโครปิเปต
เครื่องออโต้ปิเปต 8, 12 ตำแหน่ง DISPENSER
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย

MUFFLE FURNACE
เตาเผาความร้อนสูง
INCUBATOR
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ
BOD INCUBATOR
ตู้บ่มเชื้อ BOD
ANAEROBIC JAR
ถเพาะเชื้อ
SHAKING INCUBATOR
เครื่องเขย่าสารควบคุมอุณหภูมิ
HUMIDITY CHAMBER
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

AUTO DESSICATOR
ตู้ดูดความชื้น
WATER BATH
อ่างควบคุมอุณหภูมิ
COOLING WATER BATH
อ่างควบคุมอุณหภูมิต่ำSTIRRING HEATING MANTLE
เตาหลุมให้ความร้อนพร้อมกวนสาร

ORBITAL SHAKER
เครื่องเขย่าสารแนวราบ
ROTATOR
เครื่องเขย่าหลอดทดลอง
VORTEX MIXER
เครื่องผสมสารละลาย
MICROPLATE MIXER
เครื่องเขย่าสารขนาดเล็ก
JAR TESTER
เครื่องแกว่งสาร
VISCOMETER
เครื่องวัดความหนืด
COLONY COUNTER
เครื่องนับจำนวนโคโลนี
UPS
เครื่องสำรองไฟ
VACUUM PUMP
ปั๊มสูญญากาศ
DIAPHRAGM PUMP
ั๊มไดอะแฟรม
MANIFOLD
ุดกรองสาร Manifold
DIGITAL WATER DISTILLATION
เครื่องกลั่นน้ำ
CHILLER
เครื่องหล่อเย็น


WATER PURIFIER
ครื่องกรองน้ำ

จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสร์ ไมโครปิเปต, ออโต้ปิเปต 8 และ 12 ตำแหน่ง, เครื่องดูดจ่ายสาร, ปิเปตปั๊ม, ตู้อบลมร้อน, ตู้อบสูญญากาศ, เตาเผาความร้อนสูง, ตู้ควบคุมอุณหภูมิ, ตู้บ่มเชื้อ BOD, ตู้ดูดความชื้น, เครื่องเขย่าสาร, เครื่องเพิ่มไนโตรเจน,เครื่องเขย่าสารพร้อมควบคุมอุณหภูมิ, โถเพาะเชื้อ, อ่างควบคุมอุณหภูมิต่ำ, อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนวน, อ่างควบคุมอุณหภูมิ, อ่างน้ำมันควบคุมอุณหภูมิ, อ่างควบคุมอุณหภูมิเขย่าสาร, เครื่องกวนสารละลายให้ความร้อน, เตาให้ความร้อน, เครื่องกวนสาร, เตาหลุมให้ความร้อน, เตาหลุมให้ความร้อนพร้อมกวนสาร, เครื่องอุ่นหลอดทดลอง, เครื่องผสมสารละลาย, เครื่องปั่นผสมสาร, เครื่องปั่นผสมครีม, เครื่องเขย่าสารแนวราบ, เครื่องเขย่าหลอดทดลอง, เครื่องผสมสารละลาย, เครื่องแกว่งสาร, เครื่องวัดความหนืด, เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง, เครื่องสำรองไฟ UPS, ปั๊มสูญญากาศ, เครื่องนับจำนวนโคโลนี, ไดอะแฟรมปั๊ม, เครื่องกลั่นน้ำ, เครื่องกรองน้ำ, ชุดกรองสาร manifold, เครื่องหล่อเย็น สินค้าคุณภาพชั้นนำ เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการทั่วไป, โรงพยาบาล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน