Print
LABORATORY INSTRUMENT
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสร์ ไมโครปิเปต, เครื่องดูดจ่ายสาร, ปิเปตปั๊ม, ตู้อบลมร้อน, ตู้อบสูญญากาศ, เตาเผาความร้อนสูง, ตู้ควบคุมอุณหภูมิ, ตู้บ่มเชื้อ BOD, ตู้ดูดความชื้น, เครื่องเขย่าสาร, เครื่องเพิ่มไนโตรเจน,เครื่องเขย่าสารพร้อมควบคุมอุณหภูมิ, อ่างควบคุมอุณหภูมิต่ำ, อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนวน, อ่างควบคุมอุณหภูมิ, อ่างน้ำมันควบคุมอุณหภูมิ, เครื่องกวนสารละลายให้ความร้อน, เตาให้ความร้อน, เครื่องกวนสาร, เตาหลุมให้ความร้อน, เตาหลุมให้ความร้อนพร้อมกวนสาร, เครื่องอุ่นหลอดทดลอง, เครื่องผสมสารละลาย, เครื่องปั่นผสมสาร, เครื่องปั่นผสมครีม, เครื่องเขย่าสารแนวราบ, เครื่องเขย่าหลอดทดลอง, เครื่องผสมสารละลาย, เครื่องแกว่งสาร, เครื่องวัดความหนืด, เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง, เครื่องสำรองไฟ UPS, ปั๊มสูญญากาศ, เครื่องนับจำนวนโคโลนี สินค้าคุณภาพชั้นนำ เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการทั่วไป, โรงพยาบาล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน


MICROPIPETTE
ไมโครปิเปต
DISPENSER
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย
PIPETTE CONTROL
เครื่องควบคุมการจ่ายสาร
HOT AIR OVEN
ตู้อบลมร้อน
VACUUM OVEN
ตู้อบสูญญากาศ
MUFFLE FURNACE
เตาเผาความร้อนสูง

INCUBATOR
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ
BOD INCUBATOR
ตู้บ่มเชื้อ BOD
AUTO DESSICATOR
ตู้ดูดความชื้น

DRY BATH
เครื่องอุ่นหลอดทดลอง
SAMPLE CONCENTRATION
เครื่องเพิ่มไนโตรเจน
SHAKING INCUBATOR
เครื่องเขย่าสารควบคุมอุณหภูมิ
COOLING WATER BATH
อ่างควบคุมอุณหภูมิต่ำ
WATER BATH
อ่างควบคุมอุณหภูมิ
CIRCULATION WATER BATH
อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนวน
HOTPLATE STIRRER
เครื่องกวนสารให้ความร้อน
CIRCULATION WATER BATH
อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนวน
OIL BATH
อ่างน้ำมันควบคุมอุณหภูมิ
HOTPLATE STIRRER
เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสาร
HOTPLATE
เตาให้ความร้อน
MAGNETIC STIRRER
เครื่องกวนสารละลาย
HEATING MANTLE
เตาหลุมให้ความร้อน
STIRRING HEATING MANTLE
เตาหลุมให้ความร้อนพร้อมกวนสาร
OVERHEAD STIRRER
เครื่องปั่นผสมสาร
HOMOGENIZER
เครื่องปั่นผสมครีม
ORBITAL SHAKER
เครื่องเขย่าสารแนวราบ
ROTATOR
เครื่องเขย่าหลอดทดลอง

VORTEX MIXER
เครื่องผสมสารละลาย
MICROPLATE MIXER
เครื่องเขย่าสารขนาดเล็ก
JAR TESTER
เครื่องแกว่งสาร
VISCOMETER
เครื่องวัดความหนืด
SPECTROPHOTOMETER
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง
VACUUM PUMP
ปั๊มสูญญากาศ
COLONY COUNTER
เครื่องนับจำนวนโคโลนี
ROTARY EVAPORATOR
เครื่องกลั่นระเหยสารสูญญากาศ
UPS
เครื่องสำรองไฟ
UNIVERSAL CENTRIFUGE
เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร