• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
 • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
 • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
 • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
 • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)

Digital Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
ยี่ห้อ B-side รุ่น BTM01


- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 200C / 200 ถึง 750C

- ค่าความละเอียด 0.1C / 1C
- ค่าความแม่นยำ ±2C ถึง ±6C (ขึ้นกับช่วงอุณหภูมิ)
- โพรบ Type K สายอ่อน ยาว 1 เมตร
- พร้อมซองหนัง
** สามารถเลือกหัววัดแบบอื่นได้
คุณลักษณะเฉพาะ

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 200C / 200 ถึง 750C
 • ค่าความละเอียด 0.1C / 1C
 • ค่าความแม่นยำ ±2C ถึง ±6C (ขึ้นกับช่วงอุณหภูมิ)
 • โพรบ Type K สายอ่อน ยาว 1 เมตร
 • ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน 0 ถึง 40C (<80%RH)
 • ช่วงอุณหภูมิจัดเก็บ -10 ถึง 60C (<70%RH, without battery)
 • ขนาด 128 x 61 x 25 mm
 • แบตเตอรี่ 1.5V AAA x 2 pc
 • พร้อมซองหนัง