• ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาสั่งซื้อเงินสดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและสอนการใช้งานโดยพนักงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการทวนสอบเครื่องมือก่อนหรือหลังการติดตั้ง (QC Test Report)
  • ราคาดังกล่าวรวมบริการหลังการขาย Onsite Service สำหรับเครื่องมือที่มีมูลค่า 4,000 บ. ขึ้นไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  • จัดส่งฟรีโดยบริษัทขนส่งสำหรับต่างจังหวัด เมื่อมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บ.
  • เครื่องมือบางรายการอาจมีส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • หากต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขายประจำเขต
  • (ขณะนี้พนักงานกำลังดำเนินการอัพเดทราคาสินค้า หากสินค้าใดยังไม่แสดงราคา กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย)

Thermo Strip 8 Level
กระดาษวัดอุณหภูมิ 8 ระดับ
ยี่ห้อ Thermax
ประเทศอังกฤษ

- A 37 ถึง 65C 10PC/PK
- B 71 ถึง 110C 10PC/PK
- C 116 ถึง 154C 10PC/PK
- D 160 ถึง 199C 10PC/PK
- E 204 ถึง 260C 10PC/PK
คุณลักษณะเฉพาะ

แบ่งตามระดับ ประเภทต่างๆ ตามช่วงอุณหภูมิต่างๆ สามารถดูได้ทั้ง แบบ องศาเซลเซียส และ ฟาเรนไฮด์

Type                           C                              F

A                           37-65                         99-149

B                           71-110                       160-230

C                          116-154                      241-309

D                          160-199                      320-390

E                          204-260                      399-500