สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


Thermo & Hygrometer
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
ยี่ห้อ Digital series
รุ่น HTC-1

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ Indoor -10°C ถึง +50°C
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ Outdoor -50°C ถึง +70°C (โพรบยาว 2 เมตร)
- ช่วงการวัดความชื้น Indoor 20% ถึง 99%RH
- เปลี่ยนอุณหภูมิระหว่าง C และ F
- มีระบบบันทึกค่า Max/Min

คุณลักษณะเฉพาะ
  • ช่วงการวัดอุณหภูมิ Indoor -10°C ถึง +50°C
  • ช่วงการวัดอุณหภูมิ Outdoor -50°C ถึง +70°C (โพรบยาว 2 เมตร)
  • ช่วงการวัดความชื้น Indoor 20% ถึง 99%RH
  • เปลี่ยนอุณหภูมิระหว่าง C และ F
  • มีระบบบันทึกค่า Max/Min
  • สามารถเลือกการแสดงเวลาแบบ 12 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง
  • แสดงเวลา และวัน
  • แบตเตอรี่ 1.5V (AAA) x 1