Print

จุกแก้ว Glass Stopper, Hollow

จุกแก้ว

 

รายละเอียด

จุกแก้ว ใช้สำหรับปิดเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ที่มีข้อต่อเป็น ground joint มาตรฐาน


Product Name Size Price
Glass Stopper
Hollow
10/19 ติดต่อเจ้าหน้าที่
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

จุกปิดเครื่องแก้ว ที่ล็อคข้อต่อ ขวดก้นกลมพร้อมข้อต่อ ขวดชมพู่พร้อมข้อต่อ
Plastic Stopper
จุกปิดเครื่องแก้ว
Joint Clip
ที่ล็อคข้อต่อ
Round Bottom Flask Joint
ขวดก้นกลมพร้อมข้อต่อ
Erlenmeyer Flask with Joint
ขวดชมพู่พร้อมข้อต่อ